Nye Oppsal sykehjem og eldresenter/boliger - et "altoverskyggende" prosjekt?

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

debatt Detaljregulering av to store bygg med mer sentralt på Oppsal knyttet til nytt Oppsalhjem (sykehjemmet) er igangsatt. Det planlagges nytt sykehjemsbygg i Oppsalveien 28 på 8 etasjer med nye fløyer og en blokk på 5/6 etasjer i Haakon Tveters vei (HTv) 65, som nå er en ubebygd tomt.

Det snakkes fra utbygger om gode prosesser og medvirkning, dialog og så videre med nærmiljøet. Styret i Oppsal Park ble ikke varslet om oppstarten av reguleringsarbeidet som forutsatt. Vi sendte inn våre kommentarer ½ år etter frist. Vi håper at de blir med likevel i det videre planarbeidet, og at det kommer flere muligheter for dialog om dette prosjektet.

Vi mener dialog/medvirkning er viktig framover fordi dette er et såpass stort prosjekt som vil få store konsekvenser for vårt bomiljø.

LES OGSÅ: Nye Oppsalhjemmet skal bli møteplass for gamle og unge

Vår oppfordring er å skalere ned det planlagte bygget i HTv 65 både i høyde og fotavtrykk. Bygget blir stort og bokstavelig talt overskyggende i forhold til omkringliggende bebyggelse. Det vil også generere økt trafikk i Haakon Tveters vei som allerede er trafikkbelastet. Vi mener denne tomta i Haakon Tveters vei ikke tåler så stor utnyttelse.

Sol og skyggeforhold for omkringliggende bebyggelse er vårt viktigste moment når vi ber om revurdering av størrelsen på bygget i HTv 65. Vi mener at gode sol- og lysforhold er grunnleggende for god bokvalitet.

Slik det planlagte bygget blir plassert, vil det frarøve så og si hele HTv 63s bebyggelse sol og lys og utsikt mot sørøst. Bebyggelsen på Oppsal senter mot HTv er på 3-4 etasjer (lavblokker/rekkehus) slik at nytt bygg på 5/6 etasjer rett i front blir sjenerende høyt og stort.

Bygget er plassert 4,9 meter fra tomtegrensen mot boligblokken på nabotomten og den blir like høy som dette bygget. Bygningen er også plassert så langt som mulig vekk fra T-banelinjen (støy) slik at nærhet til boligene på Oppsal senter (som i front er lavere enn det planlagte bygget) også blir tett.

VI etterlyser videre behovsanalyser knyttet til at man planlegger for et såpass stort prosjekt med funksjoner utover eldreformål. Det er utvilsomt behov for eldreboliger/sykehjem, men hvem har fremmet behov for møtelokaler og studentboliger? Nærmiljøfunksjoner og administrasjon? Fellesfunksjonene for anlegget bør samles i sykehjemmet.

Trafikkforholdene ved å få enda en avkjørsel fra Haakon Tveters vei på en kort strekning bør det sees grundig på. Det er mye trafikk i dag i Haakon Tveters vei og mye ferdsel med gående som skal til kjøpesenteret, skole eller barnehage.

Det er gjennomført utredninger, workshops og mulighetsstudier knyttet til utformingen av det framtidige Oppsal. De er visst glemt?

Vi unner selvsagt alle å få bo på flotte Oppsal, men vi håper at politikere og planmyndigheter tar hensyn til at Oppsal ikke skal være et tettbygget høyblokkområde, men et klassisk drabantbyområde fra 50-60-årene med en god blanding av lavblokker og småhus/rekkehus.

Styrene i Oppsal senter borettslag v/Morten Aas og i Oppsal Park sameie v/John Jacobsen og Hanne Finstad

LES OGSÅ:

Når blir det gjort noe med Oppsal spøkelseshjem?

Nye Oppsalhjemmet - en viktig del av fremtidens eldreomsorg

Styrene i Oppsal Park sameie og Oppsal senter borettslag

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags