Gå til sidens hovedinnhold

Nye Oppsalhjemmet – en viktig del i framtidens eldreomsorg i Oslo

Artikkelen er over 2 år gammel

debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hanne Finstad skriver i Nordstrands blad 18. oktober at det gamle utslitte bygget til Oppsalhjemmet framstår som et spøkelseshjem og at det burde rives. Jeg er enig. Dette bygget er ikke vakkert slik det står i påvente av at byggingen av det nye Oppsalhjemmet skal komme i gang.

LES OGSÅ: Når blir det gjort noe med Oppsal spøkelseshjem?

Derfor er det fint at det nå er lagt konkrete planer. Slik planene ser ut nå blir det rivning i slutten av 2019 og byggestart ett år etter. I slutten av 2022 skal det nye bygget stå ferdig som en enda viktigere del av lokalmiljøet enn tidligere. Dette skal ikke bare være et sykehjem, men også inneholde flere ulike tilbud og være et samlingspunkt for nærmiljøet. Målet er ferdigstillelse i 2022, men det kan fortsatt bli noen endringer i tidsplanen fordi alle de formelle prosessene ikke er ferdigstilt.

Nye Oppsalhjemmet er en liten, men viktig del av det som er den største omstillingen av eldreomsorgen noen gang i Oslo, og trolig i Norge.

Bystyret i Oslo har vedtatt at det skal bygges 2500 nye sykehjemsplasser. Oslo kommune bruker nedgangen i eldrebefolkningen til å erstatte gamle uegnede sykehjemsbygg med moderne sykehjemsbygg.

I 2017 åpnet tre nye moderne sykehjemsbygg. I perioden 2020-2023 skal det bli ytterligere 13 nye moderne sykehjemsbygg. De nye byggene legger til rette for nye boformer, mer bruk av digitale løsninger og velferdsteknologi, slik at medarbeiderne kan bruke mer tid til kontakt med beboerne enn i dag.

Tillitsbasert ledelse og en økning med 110 årsverk i de kommunale langtidshjemmene i 2018 er også viktig for å øke kvaliteten på tilbudet. I tillegg til de nye byggene får flere muligheten til å bo livet ut i eget hjem ved at er hjemmetjenestene styrket med 500 årsverk og det utvikles andre boformer for eldre. Når antallet eldre i Oslo øker etter 2025 skal Oslo kommune være godt rustet til å møte innbyggernes behov og forventninger til eldreomsorgen.

For at nye moderne sykehjemsbygg skal kunne reise seg, må Oslo kommune avvikle driften i de gamle uegnede byggene. Bygg som eksempelvis har stor overflateslitasje, ikke har ventilasjon, ikke har eget bad og ikke har sprinkleranlegg i tilfelle brann, er rett og slett ikke godt nok for Oslos innbyggere i et langsiktig perspektiv.

LES OGSÅ: Lokale sykehjem skal rives og erstattes av nybygg

Avvikling og flytting er krevende prosesser og berører mange. De siste årene har mer enn tusen beboere flyttet til andre langtidshjem og mer enn tusen medarbeidere byttet arbeidssted som følge av satsingen på fornying av sykehjemstilbudet i Oslo. Framover må dessverre flere påregne å måtte flytte. Flyttinger er noe vi ønsker å minimere mest mulig, men dessverre ikke kommer utenom.

Sykehjemmene er beboernes hjem. Beboere skal oppleve trygghet, verdighet og livsutfoldelse de siste årene av sitt liv. Mange har tette relasjoner til medarbeidere og andre beboere. Mange synes likevel det er greit å flytte til bedre bygg, mens andre ønsker å bli boende. Vi ønsker å lære av hver flytting for å bli bedre. Vi skal framover jobbe enda tettere med å involvere beboere, pårørende og medarbeidere for å gi best mulig informasjon tidlig i prosessen og gjøre endringen så smidig som mulig i tråd med beboernes behov. Det er fritt sykehjemsvalg i Oslo. Beboere som må flytte setter opp ønskelister til sine favoritt sykehjem og får prioritet der når det er ledig plass.

Nye bygg gir også mange nye muligheter. Med Nye Oppsalhjemmet ønsker kommunen å legge til rette for et inkluderende og tilgjengelig miljø som fremmer god aldring.

LES OGSÅ: Nye Oppsalhjemmet skal bli møteplass for gamle og unge

Nye Oppsal skal også være en pilot i kommunen for nye samarbeids- og driftsformer. Det skal bli en integrert del av lokalmiljøet, med felles møteplasser og naboskap på tvers av generasjoner og funksjoner. Integrering i bomiljøet, samlokalisering med omsorgsboliger og studentboliger samt sambruk av lokaler, legger grunnlag for gjensidig utnyttelse av ressurser, felles aktivitet, uformelle møter og sosial omgang.

Hanne Finstad skriver også at det er ventelister på sykehjemsplasser i Oslo. Det stemmer heldigvis ikke. Oslo har nærmere 3700 langtidsplasser på sykehjem og en egen forskrift som sier at alle med vedtak om langtidsplass skal få et tilbud innen 14 dager. Selv om vi nå er inne i en stor omstilling, skal de som trenger plass fortsatt få dette innenfor fristen.  

Til slutt ønsker jeg å rose nærmiljøet på Oppsal for sitt engasjement. Jeg gleder meg til det nye tilbudet åpner og ser fram til et godt samarbeid med skoler, barnehager og engasjerte naboer. Skal vi klare å fylle det kommende bygget med masse positiv aktivitet, er dere vår viktigste ressurs.

Kanskje jeg ser deg Hanne den dagen vi endelig kan feire at Nye Oppsalhjemmet åpner?