Hva skjer med Oppsal og Ulsrud?

Noen av medlemmene i "Et bedre Oppsal". Fra venstre mot høyre: Reidar Lie, Knut Elgsaas, Tom Rellsve, Åshild Bue, Fred-Olav Løvstad, Eilif Nygaard

Noen av medlemmene i "Et bedre Oppsal". Fra venstre mot høyre: Reidar Lie, Knut Elgsaas, Tom Rellsve, Åshild Bue, Fred-Olav Løvstad, Eilif Nygaard Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

DebattByrådet har lagt fram et utkast til revisjon av kommuneplanen for Oslo. Strategien for byutvikling fram til 2040 er at Oslo må legge til rette for en fortsatt sterk befolkningsvekst. De to viktigste tiltakene for å skaffe boliger til nye innbyggere er å fortette og bygge høyere.

I ytre by er det tre typer av fortetningsområder: Utviklingsområder kategori A og B, og prioriterte stasjonsnære områder.

Oppsal og Ulsrud er prioriterte stasjonsnære områder. Det er områder der byrådet mener det er et potensial for høyere utnyttelse på enkelttomter innenfor en radius på 500 meter fra T-banestasjonen. Bare på Oppsal er det over 500 boliger innenfor en slik radius; i hovedsak eneboliger, rekkehus og tomannsboliger.

LES OGSÅ:

Her vil de bygge i høyden

33 lokale steder på "fortettingsliste"

I den nye planen antar byrådet at det er et moderat til stort arealpotensial (ca 50 da) for fortetning med boliger på Oppsal og Ulsrud. Byrådet peker spesielt på at områdene sør for T-banestasjonen og Oppsalveien/Vetlandsveien kan vurderes for høyere utnyttelse.

Byrådets visjon for Oslo mot 2040 er en grønnere, varmere og mer skapende by med plass for alle. I avsnittet om lokalt særpreg og nabolagsverdier vises det til at Oslo har en serie av selvstendige nabolag med tydelig egenidentitet og lokale kvaliteter. Denne variasjonen skal ivaretas og ligge til grunn for byens videre vekst. Både eksisterende og nye nabolag skal ha sin egen identitet og høy arkitektonisk kvalitet.

Dette er prinsipper og en visjon for det framtidige Oslo alle kan slutte opp om. Hvordan kan da byrådet foreslå en plan der konsekvensene av fortetning og høyere arealutnyttelse for dem som bor i områder som Oppsal og Ulsrud ikke er omtalt i det hele tatt? Dersom planen blir vedtatt i bystyret er det flere tusen mennesker på Oppsal og Ulsrud som vil leve i uvisshet om hva som skjer hvis naboeiendommene blir solgt til en eiendomsutvikler. Risikerer de å få en eller flere blokker bare 10 meter unna?

LES OGSÅ:

Vil bygge høyt og tett på Ulsrud

Foreslår hundrevis av nye boliger på Skøyenåsen

OBOS har kjøpt Østmarkveien 2, sør for Oppsalveien/Vetlandsveien for 42 millioner. Tomten er på 2 mål. Forslaget fra byrådet om høyere utnyttelsesgrad er en gavepakke til OBOS. Hva skjer med naboene som får et høyhus foran seg? For dem er ikke fortetningsplanen til byrådet noen gavepakke. Det står ikke skrevet ett ord i planen om økonomiske konsekvenser eller virkningene for bomiljø og bokvalitet for dem som rammes av byrådets ønsker om fortetning.

Vi vet hvem som vil tjene på byrådets planer. De har lenge vært aktive på Oppsal. Veidekke vil bygge høyt og tett på Oppsal gård og utslette alle minner om et 2000 år gammel gårdsanlegg. Fredensborg Eiendom ønsker å bygge en mur av blokker på 4-8 etasjer i Oppsalveien. Andre eiendomsutviklere har kommet med "fristende" tilbud til noen av dem som eier eiendommer der byrådet vil gi tilsagn om høyere utnyttelsesgrad.

Eiendomsutviklerne har ett formål med sine ønsker om utbygging - maksimal fortjeneste. Det tas ikke hensyn til nabolagets identitet eller kvaliteter. Ved byggingen av Oppsal senter tok OBOS ikke hensyn til ønskene i lokalmiljøet og et enstemmig bydelsutvalg om noe lavere bygghøyder. Resultatet er blitt "Skyggenes dal" som byplanforsker Jon Guttu kaller området bak senteret.

LES OGSÅ: Frykter trafikkaos på fremtidens Lambertseter

Et Bedre Oppsal, er et utvalg oppnevnt av Oppsal Vel. Utvalget har gått inn for at det lages en helhetlig områdeplan for Oppsal for å unngå en stykkevis og delt utbygging på Oppsal uten sammenheng med lokalmiljøet og med dårlige arkitektoniske kvaliteter. Bydelsutvalget i Østensjø har enstemmig vedtatt å foreslå for byrådet at det utarbeides en slik plan.

Vi håper at byrådet og bystyret vil slutte seg til dette forslaget.

Vi håper også at byrådet og bystyret vil avvise en strategi for byutvikling som vil føre til redusert bokvalitet og livskvalitet for mange som bor på Oppsal og Ulsrud. Det er mange områder i Oslo, i likhet med Oppsal og Ulsrud som også vil bli rammet av denne strategien. Vi og mange med oss, mener det finnes langt bedre løsninger for å realisere visjonen om grønnere, varmere og mer skapende by med plass for alle.

LES OGSÅ:

Debattmøte om utbygging på Bøler

Se hva som kommer på nye Oppsal senter

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags