Høyre vil ta vare på småhusområdene på Oppsal

OPPSAL SENTER: Det gamle senteret er revet til fordel for bygging av nye boliger og et lite nærsenter. Dette bildet ble tatt i sommer.

OPPSAL SENTER: Det gamle senteret er revet til fordel for bygging av nye boliger og et lite nærsenter. Dette bildet ble tatt i sommer. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

DebattEt aktuelt tema for tiden er hvordan Oppsal skal videreutvikles. Nye Oppsal senter er under bygging og vil endre Oppsal på både godt og vondt. Det er ingen tvil om at det gamle senteret var utgått på dato og nytt Oppsal Senter var nødvendig. Det nye senteret vil gi oss innbyggere i Østensjø bedre tilbud av forretninger og servicetjenester, det blir flere boliger samtidig som det blir en tettere bebyggelse enn vi er vant til. I tillegg har bystyret vedtatt å stoppe alle planer på Oppsal.

LES OGSÅ:

Setter fortetting på vent i Oslo

Beboeropprør mot Rådhuset

Høyre deler ønsket om å sikre en god felles planlegging av Oppsal Gård, Oppsal sykehjem og tilgrensende tomter til T-banestasjonen, men vi er bekymret for den omfattende områdereguleringen Arbeiderpartiet, SV og MDG har vedtatt. Planleggingen vil ta flere år å gjennomføre og åpner for mer fortetting og endring enn Høyre mener er ønskelig på Oppsal. I tillegg er det bekymringsfullt at Oppsal sykehjem forsinkes.

LES OGSÅ: Skal rive sykehjemmene for å bygge nytt

Spørsmålet Høyre stiller seg er hvordan skal vi kan utvikle Oppsal på en god måte. Forslaget fra byrådet om fortetting innenfor en 500 meters sone fra stasjonsnære områder som T-bane stasjoner vil kunne endre både Oppsal og andre småhusområder som Ulsrud, Godlia, Høyenhall og Abildsø med flere.

LES OGSÅ: Oppsal gård til politisk behandling

Østensjø Høyre mener at en slik fortetting av de gode boligområdene vi har i bydelen vår vil være uheldig. Riktignok må vi forvente økt tilflytting framover, men det er etter vår mening svært viktig å ta vare på de gode kvalitetene en blandet bebyggelse i Østensjø gir oss.

LES OGSÅ: Vil bygge opptil åtte etasjer i Oppsalveien 24-26

Vi tror det er negativt med en sterk fortetting i et så stort område rundt T-banestasjonene, vi mener en fortetting kan gjennomføres, men da knyttet til senterfunksjoner som Oppsal senter. Vi mener Småhusområdene gir hele bydelen en kvalitetsmessig merverdi og er et viktig mangfold i det lokale boligmarkedet med sine eneboliger, rekkehus og to-mannsboliger. Det vil gi innbyggerne i bydelen mulighet til å flytte innenfor bydelen i takt med ulike livsfaser. Dette vil vi ta vare på.

Østensjø Høyre tror også at det har en verdi å ta videreføre egenarten i bydelen med blandet bebyggelse mellom sentrum og marka. En kraftig fortetting vil kunne ødelegge dette.

Østensjø Høyre ønsker derfor å videreutvikle bydelen med både boliger, næringsliv og offentlige servicetilbud basert på vår egenart, og vi mener derfor det er viktig å ta vare på de gode kvalitetene i blokkbebyggelsen og småhusområdene på Oppsal. Vi må legge vekt på felles planlegging av de store prosjektene på Oppsal og vi støtter ikke byrådspartienes ønske om kraftig fortetting i bydelen vår.

LES OGSÅ:

Kommuneplanen: Byrådet vil bygge i høyden på Ulsrud

Debatt: Hva skjer med Oppsal og Usrud?

Debatt: Gamle Akergårder i fare

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags