Gå til sidens hovedinnhold

Oslo Sør er vinner i statsbudsjettet

Artikkelen er over 3 år gammel

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram av finansminister Siv Jensen på mandag. Oslo Sør blir nevnt flere ganger. Det er ingen tvil om at regjeringen prioriterer ungdommen og menneskene i Oslo sør. Vi må bygge trygge lokalsamfunn, gode oppvekstmiljøer og et godt fellesskap.

60 millioner til områdesatsing

I statsbudsjettet har Regjeringen foreslått 60 millioner kroner til områdesatsingen i Oslo sør. Vi trenger flere gode møteplasser i bydelen vår og flere må være i arbeid. Den viktigste forskjellen mellom de som vokser opp i fattigdom og de som ikke gjør det, er om foreldrene er i jobb. Da må vi sørge for at flere kommer seg ut i jobb.

Mye av pengene til områdesatsing går til tidlig innsats i barnehagen og integrering. Vi vet at norskkunnskaper er et stort hinder for mange i å komme seg ut i arbeidslivet. Flere må ut i jobb og utdanning, for å bli en del av det norske samfunnet.

30 millioner kroner til kriminalitetsforebygging

Dessverre søker for mange unge seg til kriminelle nettverk. Vi må gi ungdommene våre muligheter til å komme seg ut av disse miljøene – og gjøre rekrutteringen vanskeligere for disse nettverkene i fremtiden.

Forebygging er utrolig viktig for hvilken utvikling vi ønsker oss i fremtiden, men det er også viktig å ha tiltak mot kriminaliteten som eksisterer. Det er bra at politiet i Oslo øst og sør får ytterligere 50 millioner kroner for å gjøre noe med de kriminelle miljøene som eksisterer.

Ingen barn skal trenge å bli med i kriminelle nettverk for å få de mulighetene de ønsker seg. Vi vil redusere fattigdom og sosiale forskjeller, og derfor prioriterer vi gratis barnehage til de med lavest inntekter og øker bostøtten.

Her er liste over tiltak til Oslo sør i statsbudsjettet:
  • 60 millioner til områdesatsing i Oslo sør. Midlene går til kvalifisering til arbeid, sosiale tjenester, bomiljøtiltak og tidlig innsats i barnehage og skole.
  • 50 millioner til politi og barnevern i Oslo øst og sør.
  • Ordning med gratis kjernetid i barnehagen for familier med lav inntekt
  • Levekårsutfordringene og integreringen skal utredes, og da vil Søndre Nordstrand være et relevant område å utrede.