Aldri har kommuneplanen vært viktigere!

Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Debatt Oslo er en god by å bo i og skal bli en enda bedre by å bo i – både for dem som bor her nå og for dem som skal bo her i fremtiden. Når ny kommuneplan skal diskuteres og etter hvert vedtas må vi bygge videre på dette. Vi må skape vår by, vår fremtid.

Oslo har vokst med 200.000 innbyggere siden 1985. I 2016 vokste Oslo med 8367 innbyggere. Det er noe lavere enn tidligere år, det er likevel slik at de oppdaterte tallene tilsier at vi vil øke vår andel av Norges befolkning fra 12,5 % til 13,5 % i 2040, og være nær 900 000 innbyggere da. Det pålegger oss et stort ansvar og noen utfordringer, men representerer også mange muligheter - som økt arbeidskraft.

LES OGSÅ: Her vil de bygge i høyden

Jeg er stolt av at det har vært drevet medvirkningsarbeid på tradisjonelle og nye måter i forkant av utkastet byrådet nå har sendt ut på høring – som møter med bydelene og nettmøte på Facebook. Byrådet ønsker flere innspill gjennom høringsrunden som varer frem til 30.juni. Derfor ble det blant annet arrangert folkemøte i Rådhuset tirsdag 9. mai. Det er også lagt opp til fire byområdevise folkemøter.

Det vi har sett etter at forrige kommuneplan ble vedtatt er at prosessen høyrebyrådet la opp ikke var god nok. Med Høyre i spissen gikk for mange glipp hva som skjedde i deres område, og for få visste om muligheten til å si sin mening. Mange innbyggere følte seg overkjørt og debattene i etterkant har vært preget av frustrasjon. Derfor sendte byrådet med Arbeiderpartiet i spissen SMS til 495.000 osloborgere om dette. Alle skal med, også når kommuneplanen høres!

LES OGSÅ: 33 lokale steder på "fortettingsliste"

Høringsutkastet legger opp til balansert utvikling og at boligveksten vil fordele seg relativt jevnt mellom øst og vest. Forslaget til ny byutviklingsstrategi viser hvordan Oslo kan møte forventet befolkningsvekst på en god og klimavennlig måte, samtidig som berørte parter involveres og Oslos særpreg bevares.

En stor endring fra forrige kommuneplan er at byrådet deler opp utviklingsområdene i kategori a) ytre by og kategori b) avgrensede områder med i hovedsak småhusbebyggelse. I kategori b angis ikke spesifikk områdeutnyttelse. Det betyr at områdeutnyttelsen for områder i kategori b kan være lavere enn i kategori a. Det betyr også at kommunen her skal lage områderegulering basert på grundige medvirkningsprosesser, og ulike grader av utnyttelse skal utforskes gjennom mulighetsstudier før man lander på hvor stor utnyttelsen skal være. Det tror jeg er klokt for å gi god stedstilpasset utvikling og jeg håper at det store flertallet av bystyrets partier vil slutte seg til dette.

Forslaget viderefører byutviklingsstrategien i gjeldende kommuneplanen avgitt av det forrige byrådet, men er mer ambisiøs med hensyn til klima. Forslaget bygger på faglige råd fra etatene om hvor videre byutvikling bør skje. Byen skal fortsatt vokse innenfra og ut, langs banenettet og ved utvalgte stasjoner. Det gjør at flere områder får bykvaliteter noe som vil gi bedre tilbud lokalt. Samtidig vil det fortsatt være stor variasjon i boligtyper og den store boligveksten tas fortsatt i områder som i dag er preget av eldre industri og næring.

LES OGSÅ: Vil bygge høyt og tett på Ulsrud

For å enda bedre kunne møte fremtidige boligbehov foreslås også en håndfull småhusområder som utviklingsområder. Områdene inneholder mindre enn 1% av boliger i småhus i Oslo: Borgen, Montebello, Nydalen og Røa-Hovseter. Borgen og Røa/Hovseter er plassert i kategori b. Det samme gjelder Nedre Grefsen og Smestad, hvor høyrebyrådet hadde lagt opp til at Nedre Grefsen, som en del av Storo, var kollektivknutepunkt og Smestad utviklingsområde ytre by i forrige kommuneplan.

Interessen for høringsutkastet har så langt vært enorm og mange ønsker å delta. Det er veldig bra! En kommuneplanprosess bør være så demokratisk som byrådet nå legger opp til. Folkemøtene er viktige, men vel så viktig er det at de som mener noe om planen sender inn sitt innspill skriftlig. Innspillene som kommer inn i løpet av høringsperioden legges til grunn for det endelige forslaget til kommuneplan, som vil bli fremmet for bystyret til høsten.

LES OGSÅ: Foreslår hundrevis av nye boliger på Skøyenåsen

Arbeiderpartiet mener det er avgjørende å håndtere veksten Oslo står ovenfor. Det har vi også vist etter at vi overtok makten i Oslo etter 18 år med høyrestyre. Vi har tatt grep for å motvirke boligunderskuddet som har vært med på å drive prisene oppover og gjøre Oslo til en mindre tilgjengelig by. Vi har fått opp takten i boligbyggingen og i antallet regulerte boliger. Takten må også holdes oppe fremover, selv om prisveksten nå har avtatt noe. Strengt tatt er det veldig bra at prisveksten hittil i år har vært litt lavere. Med ny kommuneplan må vi møte boligbehovet og sørge for at Oslo fortsetter å være en by for de mange og ikke blir en by for de få!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags