Gå til sidens hovedinnhold

Oslo-Høyres kutt og kreativitet

Robert Steen

Finansbyråd

Oslo kommune

Artikkelen er over 3 år gammel

debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rett før jul vedtok bystyret byens budsjett for 2018. Heldigvis for innbyggerne i bydelene Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand var det byrådets budsjett som ble vedtatt og ikke Høyres forslag. Det er en gang slik at store politiske forskjeller gir tydelige politiske alternativer. Med Høyres alternative budsjett ville vi i 2018 ha merket dårligere velferdstjenester og mer søppel i parkene.

Mer velferd vs. kutt i tjenester

Mye av velferden i Oslo skapes i bydelene. Det er her vi blant annet finner eldreomsorgen og barnehagene. Dersom Høyres alternative budsjett hadde blitt vedtatt, måtte bydelene i Oslo klart seg med 270 millioner mindre i 2018 (330 millioner inkludert avsatte midler på bydelssektoren). For bydel Nordstrand er dette kuttet på 23 mill. kroner, mens det for bydelene Østensjø og Søndre Nordstrand er hhv. 26 mill. og 16,5 mill. Disse kuttene ville hatt store konsekvenser for bydelenes evne til å levere tjenester til sine innbyggere. Det ser ut til at Høyres kutt særlig ville rammet bydelenes evne til å levere hjemmetjenester den eldste delen av befolkningen.

Ryddige parker vs. mer søppel

Oslos parker og fellesområder blir brukt mer enn noensinne, og det er flott. Samtidig fører mer bruk til mer søppel. Derfor har vi sørget for at det i flere av parkene våre ryddes oftere slik at de kan brukes enda mer av byens befolkning. Høyre velger en annen tilnærming når de i stedet kutter 34 mill. i Bymiljøetatens budsjett. Med dette kuttet blir det ingen renere by.

Flere barnehager, skoler og omsorgsboliger vs. kutt i investeringer

Oslo er fortsatt en by i vekst. Barn trenger nye barnehager og skoler, mens mange eldre vil trenge en omsorgsbolig. Oslo Høyre fjerner i sitt budsjettforslag alle kjøp av tomter til skoler, barnehager, omsorgsboliger og andre bygg kommunen trenger. Oslo Høyre ønsker med andre ord å spare penger på å stanse i all bygging av skoler, barnehager, og omsorgsboliger.

Hvorfor?

Hvorfor er det slik at Oslo Høyre nå foreslår dramatiske kutt i offentlig tjenestetilbud, og kommer med forslag til innsparinger som ikke har rot i virkeligheten. Svaret er enkelt. I Oslo har byrådet innført en moderat eiendomsskatt. Eiendomsskatten gir oss særlig muligheten til å gi en mer verdig eldreomsorg noe Oslos eldre vil nyte godt av. Høyres alternative budsjett er en desperat kamp mot dette fellesskapsbidraget. Til tross for dette så forslår faktisk Høyre selv eiendomsskatt på næringsbygg i sitt budsjett. Høyre erkjenner altså at eiendomsskatt i Oslo er nødvendig. Ikke bare innfører de eiendomsskatt, Oslo Høyre foreslår faktisk å innføre en eiendomsskatt i Oslo som Finansdepartementet sier er ulovlig. Høyre fremmer altså at alternativt budsjett med uansvarlige kutt som rammer byens eldre, ugjennomførbare innsparinger, og en ulovlig eiendomsskatt. Det hadde innbyggerne i bydelen Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand merket i 2018.