Høyblokker? Ved Østensjøvannet? Nei takk!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

debatt Regionsdirektør Hilde Vatne i eiendomsutviklingsselskapet JM forsvarer i et debattinnlegg i NB selskapets planer om blokkbebyggelse ved Østensjøvannet.

LES INNLEGGET HER: Fra kjemisk industri til et godt sted å bo ved eterfabrikken

Det skulle bare mangle, de har jo investert betydelige summer i planlegging og forventer selvfølgelig stor avkastning før de forlater området. Tilbake vil vi sitte med et sårbart naturområde som får økt belastning.

Østensjøvannets Venner har imidlertid fra første stund advart JM om at deres engasjement her er en risikoseilas. Det er svært lenge siden en reguleringssak i vårt område har skapt tilsvarende engasjement og protester. Sist gang var vel da Selvaag ville bygge blokker ved Abildsø gård på 1980-tallet. Dette prosjektet ble stanset av politikerne. Denne gangen har nærmere ett tusen personer signert en protest på opprop.net.

LES OGSÅ: Hundrevis har signert mot boligutbygging på eterfabrikken

I reklamen for boligene blir det opplyst at de har «en unik beliggenhet i åsen over bydelens viktigste rekreasjonsområde – Østensjøvannet». Det er helt riktig, og det er nettopp dette som er grunnen til at det ikke bør bygges her. De omkringliggende naturområdene har et særlig verdifullt biologisk mangfold som er svært sårbart overfor ytterligere forstyrrelser og slitasje.

Boligene er allerede markedsført med at de har flott utsikt over Østensjøvannet, men ifølge plandokumentene er pussig nok landskapsvirkningene ganske marginale. Det er etter vårt skjønn slik at det som i dag fremstår som en grønn åsrygg sett fra vannet, vil få en helt annen profil.

Som direktøren påpeker, legges det opp til en smal hensynsone mellom boligene og de omkringliggende naturområdene. Vi som følger utviklingen rundt vannet over tid vet imidlertid at straks nøklene er overlevert vil ønsket om mer sol og utsikt føre til at trær og annen vegetasjon fjernes, med eller uten tillatelse. Hensynsonene vil over tid bare overleve på papiret.

Det er heller ikke riktig som direktøren hevder, at kun «den opparbeidede delen» av tomten vil bli bebygget. Nord i planområdet vil man f.eks. rive Disponentboligen og bygge en blokk ut i dagens grøntområder. På samme måte har også den søndre del av tomten en grønn struktur som vil forsvinne.

Plan- og bygningsetaten har uforståelig nok anbefalt planene. Naboprosjektet, Bogerudveien 15 der det også foreslås blokkbebyggelse, anbefales derimot ikke av etaten.

LES OGSÅ: Blokker eller rekkehus i Bogerudveien?

Begrunnelsen er at «det foreslåtte volumet med opptil 5 etasjer, pluss underetasje, bryter klart med områdets prinsipp for organisering av bebyggelsen og volumnedtrappingen ned mot Østensjø miljøpark. Vi mener derfor at en boligblokk vil være en fremmed bygningstypologi på dette stedet.» En slik vurdering burde selvfølgelig være vel så riktig for Eterfabrikken.

Transformering av gamle industriområder til boliger er sikkert ofte en god ide. I dette spesielle tilfellet er det imidlertid helt annerledes.

Dersom området forblir regulert til næringsformål, vil menneskelig aktivitet som regel begrenses til dagtid på hverdager og i hovedsak innendørs. Dette medfører lite ekstern påvirkning i form av slitasje og forstyrrelser. Her vil det være en klar fordel, og vi kan ikke se at det skulle være noe problem å benytte dagens bygningsmasse på denne måten.

Nylig kom WWF med sin årlig rapport om naturens tilstand i global sammenheng. Det var ingen lystelig lesning. En viktig drivkraft som ødelegger og gir tap av natur, er forringelse av artenes leveområder. Naturvernorganisasjoner her i landet har i årevis påpekt at arealdisponeringen er den største trussel mot natur, spesielt på Østlandsområdet. Ved Østensjøvannet, der arter forsvinner, er dette lett å forstå. Det er ikke mulig å betrakte dette forslaget som miljøvennlig, og det må avvises.

LES OGSÅ: Rødt Østensjø: Nei til boligbygging ved eterfabrikken

Amund Kveim

Leder i Østensjøvannets Venner

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags