Gå til sidens hovedinnhold

- Det bekymrer ikke fulltidspolitikerne at byens sykepleiere og helsefagarbeidere sliter ut helsa si på tungt omsorgsarbeid til halvparten av deres egen lønn

Siavash Mobasheri

Lærer og nestleder i Rødt Oslo

Nordstrand

Artikkelen er over 3 år gammel

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ja, fulltidspolitikere jobber hardt, men de som tar de tyngste løftene i samfunnet får ikke noe særlig prestisje, de får ikke noe særlig lønn å skryte av.

Norske politikere bevilger seg selv stadig høyere lønninger. Til hvert Oslo-budsjett er det derfor blitt en tradisjon at Rødt Oslo foreslår lavere lønn til fulltidspolitikere. Dette for å stanse utviklingen mot stadig større forskjeller mellom samfunnets makthavere og vanlig folk.

I årets budsjett foreslo vi å redusere utgiftene til politikerlønninger med 2,9 millioner til fulltidspolitikere i bystyret og 4,5 millioner til fulltidspolitikere i byråd. Tradisjonen tro fikk forslaget kun Rødt sine stemmer i Oslo bystyre.

Det er lett å forstå at folk synes det er meningsløst at de folkevalgte blir en lønnsadel og tjener over det dobbelte av dem de skal representere. Ja, det er riktig at fulltidspolitikere jobber hardt, men det er det flere som gjør. De som tar de aller tyngste løftene i samfunnet, får hverken noe særlig prestisje eller en lønn å skryte av. Det er også de som tar de tyngste løftene som er blant dem som oftest ender med uføretrygd.

LES OGSÅ: AP: Bystyret øker bevilgningene til bydelene

Byrådet fortsetter å kutte til bydelene

Byrådets budsjett for 2018 fortsetter å opprettholde kuttpolitikken overfor bydelene, siden bydelene fortsatt ikke blir fullt ut kompensert for befolkningsveksten. Det ville byrådet ikke fikse på under forhandlingene med Rødt Oslo.

Siden 2011 (med daværende borgerlige byrådet) har bydelene bare fått kompensert 80 prosent av befolkningsveksten, det tilsvarer et kutt for 2018 på 14,5 millioner kroner, og siden 2011 har bydelene tapt til sammen 167,5 millioner. Dette betyr at det blir vanskelig for bydelene å sette inn vikarer i barnehagene eller sikre fritidsklubbene for ungdom. Heldigvis fikk Rødt Oslo gjennomslag for å fjerne et rammekutt på 36 millioner.

Vi vil heller kutte i politikerlønningene enn velferden. Rådhusets fulltidspolitikere har en lønn fra kroner 800.000 til godt over 1 million kroner. Dette er mildt sagt en god avlønning for den som i en kort periode av sitt liv påtar seg et verv som folkevalgt. Det er faktisk viktig at fulltidspolitikere er seg bevisst at å være folkevalgt betyr at du er valgt til å representere, ikke til å motta privilegier vanlige folk ikke har.

Fulltidspolitikeren unner seg gjerne drosje etter lange kveldsmøter eller har egen parkeringsplass i Rådhuset. Selv om kveldsvakta har vært lang og slitsom, har ikke de ansatte i hjemmetjenesten mulighet til å unne seg drosje hjem, og lærere som skal hjem etter lange dager i overfylte klasserom, har ikke et oppvarmet garasjeanlegg som passer bilene deres.

Kanskje Oslo har for mange fulltidspolitikere

Kanskje Oslo har for mange fulltidspolitikere. Det at 12 av bystyret medlemmer er på fulltid bidrar til å skape et A og B-lag i bystyret; mellom fulltids- og fritidspolitikere. Og det er en betydelig avstand mellom de arbeidsmuligheter bystyrepolitikere har, sett i forhold til de mange hundre fritidspolitikerne i bydelsutvalgene.

Bydelspolitikerne bruker mesteparten av sin fritid til arbeid i bydelsutvalg og komiteer i bydelen i et forsøk på å skape bedre forhold for byens befolkning. Dette gjør de for en meget beskjeden godtgjørelse. De drukner ofte i sakspapirer og utredninger, og mange gir opp etter bare én valgperiode.

SV og Frp sikrer lønna til politikerne

Det er to partier som særlig bør arresteres for sine valg. Det er skuffende at SV, som tidligere i sommer protesterte høylytt mot høyere politikerlønninger i Stortinget ikke støttet Rødt Oslos forslag i bystyret. Også har vi FrP, «partiet for folk flest», som sikrer rekordlønninger for fulltidspolitikere i bystyret og Stortinget uten å vise den minste moderasjon, samtidig som de forventer at folk flest og pensjonister skal stramme inn.

Vi trenger ikke disse politikerlønningene for å «sikre rekrutteringen» til det sentrale politiske miljøet. Et rimelig forslag er å fastsette fulltidspolitikernes lønnsnivå til gjennomsnittslønnen til de ansatte i Oslo kommune, med et tillegg på 20 prosent.

Til den dagen vi får disse endringene, så vil Rødt sine fulltidspolitikere i kommunestyrer landet rundt og vår representant på Stortinget betale en betydelig del av lønna i «partiskatt».

Damer i pleie og omsorg sliter seg ut

Det bekymrer ikke politikerne nevneverdig at byens sykepleiere og helsefagarbeidere sliter ut helsa si på tungt omsorgsarbeid til en lønn på litt over halvparten av det bystyreflertallet mener fulltidspolitikere fortjener.

Det er krevende å jobbe som hjelpepleier. Moren min har gjort det i mange år. Hun er fysisk nedslitt i ryggen og kneet. De som bærer velferdsstaten på sine skuldre er i all hovedsak kvinner innenfor pleie- og omsorgsyrker. De blir slitne og uføretrygdet, og fortjener høyere lønn og bedre arbeidsvilkår for strevet.

Hvis noe bør prioriteres i årene som kommer, er det i hvert fall ikke økning av politikerlønningene!