Stenersen, Larssen og bokollektivet på Manglerud

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

debatt 18. mars har Aina Stenersen, helsepolitisk talsperson for Oslo FrP, og Tone Larssen, nestleder i Oslo FrP en kommentar til en sak om avvikling av 7 bokollektivplasser for demente ved Manglerudhjemmet.

LES OGSÅ: AP legger ned boplasser for demente på Manglerudhjemmet

Fremstillingen er både unøyaktig og feilaktig. Bydel Østensjø disponerer disse 7 plassene frem til 1. juni, men har i realiteten bare 5 brukere. Like fullt krever Sykehjemsetaten betaling for 7 plasser tilsvarende langtidsplass på sykehjem.

Et enstemmig bydelsutvalg, FrP inkludert, valgte derfor å akseptere forslaget om å avvikle dette «kjøpet» fra Sykehjemsetaten.

Arbeiderpartiet fremmet, sammen med SV og MDG, et tilleggsforslag om at beboerne skulle kunne søke seg samlet over til et annet tilbud hvis de ønsket det. Det var ingen andre forslag i saken. Det blir derfor feilaktig å påstå at «AP nedlegger plassene». Sykehjemsetaten står fritt til å benytte disse videre i den sammenheng de måtte ønske.

Det er også viktig å presisere at dette er en sak mellom Bydel Østensjø og Sykehjemsetaten, og ikke mellom bydelen og Manglerudhjemmet.

Demensoppfølgingen i hjemmetjenestene har gjennomgått en vesentlig oppgradering og omorganisering. «Arbeidslag demens» er utprøvd i Østensjø og er nå gjort til en permanent ordning for hele byen. Dette tilsier at det ikke påregnes nyrekruttering til det tilbudet bokollektivet på Manglerud representerer.

Det som nok kan sies å være en utfordring, er hvordan forholdet mellom bydeler, sykehjemsetat og finansiering av institusjonsplasser er organisert. Det blir en annen debatt, og jeg regner med at FrP sine talspersoner gir sine bidrag også her. Avslutningsvis er det å håpe at de henvendelser om sykehjemsplass som kommer til FrP fører til råd om å kontakte aktuell bydel. De kan tildele plasser, noe meg bekjent FrP ikke kan.

Bjørn Strøm

Nesteleder, Bydelsutvalget i Østensjø/Leder, Omsorgskomiteen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags