Rødgrønn visjon for Søndre Nordstrand

Av
DEL

LeserbrevI 2015 gikk startskuddet for et taktskifte både i Oslopolitikken og i Søndre Nordstrand bydel. Med rødgrønt byråd har vi fått en styrket bydelsøkonomi og mange nye, viktige satsinger i lokalmiljøet vårt.

Vi har fått et styrket kollektivtilbud både inn mot sentrum og innad i bydelen. Nye sykkelveier bygges ved Fiskevollen og Hvervenbukta. Vi får en full opprusting av Holmlia bad. Frivillighetsmidlene har økt. Bydelens barnehager er rustet opp. Parker og grøntområder er fornyet og vedlikeholdt.

Kommunen bidrar årlig med 30 millioner til Oslo Sør-satsingen som er viktig for å løfte utsatte områder i bydelen vår. Bemanningen i hjemmetjenesten er styrket. Skolene har fått flere lærere og et økonomisk løft etter mange år med nedskjæringer fra Høyrebyrådet. I tillegg får nå alle barn fra 1. til 4. trinn gratis aktivitetsskole i hele Søndre Nordstrand.

Vi mener det er viktig med et fortsatt rødgrønt flertall både i Oslo og i Søndre Nordstrand for å fortsette den gode utviklingen for byen og bydelen. Det siste vi trenger nå er at høyresida atter en gang fyller Oslos gater med biler, trafikk, kork og kaos. Og at de sender en regning på 22.000 kr rett til familier som har barn i aktivitetsskolen. Bare for å gi skattelette til de med byens dyreste boliger.

Ap, MDG og SV er tre ulike partier med hver sin politikk. Likevel velger vi oss tre hovedsatsinger vi i fellesskap lover å jobbe for i perioden som kommer.

Vi samarbeider godt og vil fortsette å trekke hele Søndre Nordstrand i en grønn og rettferdig retning med plass til alle.

Skolemat:
Læring og ernæring henger sammen. De sosiale helseforskjellene er store og vi vet at mange elever går gjennom skoledagen uten å få i seg nok og riktig næring. Gratis skolemat vil være et viktig tiltak for helse, konsentrasjon og sosial utjevning.

Som en start sørget vi for kr 100. 000 til skolemat i hver av bydelens ungdomsskoler i budsjettet for 2019. Vi ønsker å øke dette beløpet betraktelig og satse på at alle barn skal få et skikkelig måltid i løpet av skoledagen.

Sykkelhotell på Holmlia, Hauketo og Mortensrud:
I en bydel som Søndre Nordstrand er pendling til og fra jobb en stor del av manges hverdag. Å tilrettelegge for grønn mobilitet som kollektivt og sykkel er noe av det viktigste vi kan gjøre både for miljøet, å unngå lammende bilkøer i rushtiden og for folkehelsa! Med en tidobling av sykkelveisatsingen ser vi at fler og fler sykler til jobb i sentrum og lokalt her ute, og kollektivtilbudet har fått et realt løft.

Samtidig er Søndre Nordstrand en stor bydel med relativt spredt befolkning. Resultatet er at mange må gjennom en eller to kollektivbytter på vei til jobb, familie eller venner. Det er mye tid og bryderi å spare på å redusere antall kollektivbytter! En god løsning for dette kombinasjonen sykkel- og kollektivknutepunkt.

Fra Holmlia, Hauketo og Mortensrud har vi gode og effektive kollektivruter både til sentrum, ut av Oslo og på kryss og tvers innad i bydelen. Veldig mange bor innen kort sykkelavstand av disse kollektivknutepunktene og vi har også mange fine og trygge lokale sykkel- og gangveier. Sykling kombinert med kollektivknutepunkter er derfor en god og grønn transportløsning på Søndre Nordstrand!

Mange bruker også sykkel for å levere barn i barnehage eller ukehandling. En trygg og lettvint løsning for å låse blant annet elsykler og barnevogner er derfor helt nødvendig for at kollektivknutepunktene skal kunne utnyttes til det fulle i kombinasjon med henting og levering, handling med mer. Å tilrettelegge for at det blir lettere å levere i barnehage med sykkel i kombinasjon med gode kollektivtilbud vil også redusere behovet for levering med bil og dermed hjelpe på den stedvis farlige trafikksituasjonen rundt noen skoler og barnehager.

Vi vil derfor etablere sykkelhotell på kollektivknutepunktene Holmlia, Hauketo og Mortensrud. Herfra er kollektivveien til jobb, familie og venner god og kombinert med trygge sykkelmuligheter kan den grønne mobiliteten blomstre!

CCS på Klemetsrudanlegget:
Varmt vann fra forbrenningsanlegget på Klemetsrud gir varme til stadig flere bygninger i Oslo. Mer ukjent er det kanskje at Klemetsrudanlegget har et lite anlegg for CO2-fangst i Søndre Nordstrand.

Norge har mer enn 20 års erfaring med lagring av CO2 på sokkelen på Sleipner og Snøhvit-feltene. Vi står nå foran en situasjon der lagring av CO2 kan tas ut fra røyken på Klemetsrudanlegget. Dette er en nyvinning som kan danne grunnlaget for et politisk «kinderegg» i bydelen vår.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg sa på Arendalsuka i år at regjeringen har «…en ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsningen for fullskala fangst, transport og lagring av CO2 i Norge…». Internasjonalt er brenning av avfall en kjent miljøutfordring. Tester på anlegget har vist at 90% av CO2 kan tas fjernes, og det vil utgjøre om lag 400 000 tonn årlig.

Naturlig nedbryting av bioavfall gir utslipp av CO2. Unikt med Klemetsrud-prosjektet er at CO2 også kan fjernes fra forbrenningen av bioavfall.. Å fjerne dette kan derfor bidra til å redusere den naturlige mengden av CO2 i kretsløpet. Testanlegget i vår bydel kan derfor være et reelt bidrag dersom anlegget blir utvidet til fullskala.

Miljøsatsingen i Oslo kommune avhenger av Klemestudanlegget. Å videreutvikle anlegget vil gi tre positive bidrag til Oslo og verden;
- Klemetsrudanleggets miljøpolitiske rolle forsterkes.
- Anlegget bidrar til utvikling av teknologiske løsninger som vi trenger for å bekjempe klimautfordringene.
- Anlegget kan bidra til at flere arbeidsplasser etableres i bydelen.

Søndre Nordstrand vil ved en vellykket overgang til et fullskala renseanlegg stå fram som den miljøpolitisk ledende bydelen i Oslo. For oss tre er dette en ønsket utvikling, og vi vil etter valget fortsette arbeidet for å realisere planene for CO2 lagring i vår egen bydel.

Ola B. Mannsåker, Erlend Tynning Larsen, Per-Anders Hansen.
Listetopper til bydelsutvalget i Søndre Nordstrand for Ap, SV og MDG.

 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags