Flertallsforslag i bydelsutvalget bør behandles i bystyret!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

debattBydelsutvalget er den delen av demokratiet som aller mest angår nærmiljøet og innbyggerne der de bor. Bydelsutvalget bør derfor også være den korteste veien fra innbyggere til beslutningstakere. Hvorfor behandles da ikke forslag fra bydelsutvalgene på vegne av lokalbefolkningen i bystyret?

Forslagene stopper i byrådsavdelingene

I Søndre Nordstrand bydelsutvalg er det i løpet av denne perioden behandlet en rekke forslag fremmet av bydelsutvalgets representanter. Flere av disse med flertallsvedtak. Formuleringen har ofte vært at bydelen ber byrådet om å vurdere eller å gjennomføre bestemte tiltak.

Erfaringsvis stopper forslaget fra bydelsutvalget gjerne i byrådsavdelingene. Grunnen er at det i dag ikke finnes retningslinjer for behandling av slike forslag i byråd eller bystyret, som heller ikke er forpliktet til å behandle, eller å komme med tilbakemelding på forslagene.

Mangler formell kanal

Bydelsutvalget som folkevalgt organ har dermed ingen formell måte å henvende seg til byrådet/bystyret på for å få vurdert forslag som har med forbedringer i bydelen å gjøre. Vi mener at mangelen på en kanal for forslag utgjør en demokratisk utfordring. Dette fordi vi vet at det er mye lettere å ta kontakt med din lokale politiker enn en bystyrepolitiker. Jo høyere opp i det politiske systemet, dess høyere terskel for å ta kontakt. Mangelen på en slik kanal gjør også bydelsutvalgene mindre relevante lokalt.

Ettersom de viktigste og mest omfattende avgjørelsene som tas for folk lokalt, ikke ligger til bydelsutvalget, burde det derfor finnes måter å kommunisere lokalbefolkningens innspill oppover i det politiske systemet på. Dette vil skape mer lokalt engasjement og dermed styrke den demokratiske deltakelsen.

Innbyggerforslag

For lokalbefolkningen finnes det i dag en ordning som går utenom bydelsutvalget, nemlig innbyggerforslag som oversendes bystyret for behandling. Forslag som støttes av 300 eller to prosent av innbyggerne i kommunen, må behandles i bystyret. Ordningen med innbyggerforslag betyr at det ikke er noen vits for lokalbefolkningen å gå omveien via bydelsutvalget, noe som svekker det lokale samarbeidet og forankringen.

MDG er positive til innbyggerforslagsordningen, men mener at det også bør finnes en ordning som gjør bydelsutvalgene mer relevante for innbyggerne også på områder som bydelsutvalget ikke selv forvalter. Det er som kjent de som har skoene på, som vet hvor skoen trykker. Flere kommunikasjonskanaler fra bydelsutvalget til bystyret ville bidra til bedre lokale løsninger samt styrke lokaldemokratiet.

Styrket demokratisk medvirkning

Det rødgrønne byrådet har som mål å styrke den demokratiske medvirkningen i Oslo, noe byrådet er godt i gang med gjennom brede medvirkningsprosesser til blant annet Kommuneplanen 2018.

En god måte å styrke lokaldemokratiet ytterligere på mener vi er at byrådet utarbeider en ordning hvor forslag som er behandlet i bydelsutvalget oversendes til bystyret for behandling. Derfor har vi også fremmet et forslag om dette. 


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags