Gå til sidens hovedinnhold

Strandrydding mot plast i havet – bare en dråpe i havet?

Artikkelen er over 3 år gammel

debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den økende mengden plast i havet er et av verdens største miljøproblemer. Plast i havet truer bestander av fisk, sjøpattedyr og sjøfugl over hele verden. Plast som havner i havet spres over hele kloden gjennom havstrømmer.

Det er anslått at rundt 32 millioner tonn plast havner på avveie og åtte millioner tonn havner i havet hvert år. I Norge kommer store deler av plasten i havet fra marin industri, fiskeri og skipstrafikk. Hovedinnsatsen mot plast i havet må derfor rettes mot å redusere mengden som tilføres hvert år. 

Likevel er det viktig at vi gjør en innsats lokalt for å plukke søppel. Det kan virke forebyggende og er holdningsskapende. Selv om det er behov for nye lover og reguleringer, både nasjonalt og internasjonalt, trenger vi en økt bevisstgjøring lokalt slik at vi endrer våre holdninger og ikke minst vår adferd.

I Norge har Venstre vært en pådriver for redusert plastforsøpling, gjennom å fremme og få vedtatt forbud mot mikroplast i kosmetikk, å gi tilskudd til opprydningstiltak, og å fremme tiltak som reduserer plastforurensning fra kunstgressbaner. Norge har også en god avfallshåndtering, som gjør at plast fra handleposer, emballasje og engangsprodukter i svært liten grad havner i naturen.

Venstre ønsker å styrke og utvide bevilgningen til opprydning på norske strender og gi adgang til at også profesjonelle virksomheter kan søke om midler til opprydning. Slik det er nå, må private og frivillige organisasjoner ofte betale for å levere fra seg herreløst, marint avfall til kommunale søppelfyllinger, selv om de kan søke om refusjon i etterkant. Dette er tungvindt og byråkratisk og fungerer ikke som incentiv til å gjøre en innsats.  Nordstrand Venstre skal kjempe for gratis innlevering av marint avfall og en generell økt innsats mot plast i havet på Venstres landsmøte nå i helga!

Handling sier mer enn ord, så Nordstrand Venstre rydder også Malmøya på Strandryddedagen 5. mai sammen med mange andre ildsjeler. Hver enkelt av oss kan gjøre en innsats på vår måte. Selv om det kan virke som om det bare er en dråpe i havet.