Byrådet tar klimautfordringene på alvor!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Nylig har et ambisiøst faggrunnlag til ny klimastrategi værtpå høring i bydelene!  

Oslo skal bli en klimarobust by og redusere klimagassutslippene med 95 prosent i 2030! Dette er mål Miljøpartiet De Grønne har arbeidet hardt med å få gjennomslag for. Med faggrunnlaget for en ny klimastrategi utarbeidet av klimaetaten vil vi få en god strategi for hvordan Oslo skal nå målene. 

Ambiøse og realistiske mål

Det er viktig at klimastrategien har ambisiøse, men også realistiske mål. I juni 2018 var CO2-innholdet i atmosfæren 410,79 ppm. Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren er nå den høyeste på millioner av år. Dette innebærer i følge FN at verden må gjøre endringer som menneskeheten aldri har sett maken til.

Alternativet er at klimaet blir stadig varmere, våtere og villere. Målrettede og effektive tiltak er derfor høyst nødvendig. Vi vet hva som skal til, og vi har ressursene som trengs. Det som trengs er politisk vilje til å ta vare på livsgrunnlaget vårt.

Det er derfor betryggende at faggrunnlaget gir en god oversikt over hvor og hvordan utslippene må kuttes for å nå målet om å gjøre Oslo til en nullutslippsby. Å klare å nå målene vil kreve mye innsats, og da blir det viktig hvem som styrer rådhuset også etter valget.

Byggenæringen og sirkulærøkonomien viktige sektorer

Media fokuserer ofte mye på transportsektoren, som er svært viktig. To andre områder hvor vi også trenger flere tiltak, er byggenæringen og sirkulærøkonomien. Disse to sektorene er store i klimasammenheng og derfor viktige for Oslos totale avfallsmengde og klimagassutslipp.

I høringssvaret til klimastrategien har derfor MDG i Søndre Nordstrands bydelsutvalg påpekt at strategien bør ha tydeligere mål for reduksjon av klimagassutslipp fra byggebransjen helhetlig sett. Strategien bør inneha tiltak for stimulering til gjenbruk av bygninger og materialer, økt levetid for bygg til minimum 80, helst 100 år, bedre isolering, alternative typer oppvarming som f.eks. jordvarme og solcellepanel, bygging av flere Plusshus osv. Dette begrunnes i at etter transportsektoren er det innenfor byggenæringen og boligsektoren at vi kan redusere klimautslippene mest.

I strategien bør det også være tydeligere mål for hvordan sirkulærøkonomien skal styrkes gjennom økt satsning på reparasjon, deling og gjenbruk. Klimastrategien bør ha mål og strategier for å stimulere til ombruk, gjenbruk, reparasjon osv. Her er renovasjonsetaten en viktig medspiller! 

For å redusere Oslo-innbyggernes økologiske fotavtrykk er det behov for bedre infrastruktur som blant annet steder å utøve reparasjon og gjenbruk. I Oslo eksisterer det allerede mekkeverksteder, steder for utlån av verktøy, gjenbruksstasjoner og Gründersteder som Vollebekk fabrikker. Oslo trenger flere slike steder i årene fremover for å få ned søppelandelen og få opp gjenbruksandelen og dette bør komme frem i strategien.

Vi mener det er betryggende at Oslo kommune med nåværende byråd legger opp til slike høye målkrav for klimagassreduksjon. Vi gleder oss til gjennomføringen!

Lillian Bredal Eriksen

Kandidat til Oslo bystyre for MDG. BU medlem for MDG i Søndre Nordstrand

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags