Nei til beboerparkering i Østensjø!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevØstensjø Arbeiderparti mener at det er et behov for parkeringsnormer som i større grad stiller krav til at utbygger tilrettelegger for boligparkering. Det kan virke som de nye parkeringsnormene som kommer etter innspill fra Boligvekstutvalget, er mer motivert av økonomi snarere enn gode og bærekraftige løsninger. For dersom det ikke legges inn nok parkeringsplasser i det enkelte prosjekt til å dekke behovet, vil det forsterke problemene med vei- og annen uønsket parkering.

Poenget med kommunens parkeringsnormer bør ikke være å påvirke husholdningers bilhold, men å redusere bilbruken. Slik vi ser det, legger Kommunens forslag til nye parkeringsnormer i hvert fall opp til en norm som ikke samsvarer med utfordringer i Bydel Østensjø.

Vi støtter ambisjonen om å redusere biltrafikken i Oslo og bydelen, og har som mål å øke andelen av reiser som gjøres kollektivt. I dette ligger at så mye som mulig av arbeidsreisene og øvrig trafikk skal tas kollektivt. Det har byen så langt oppnådd til tross for befolkningsøkningen de siste 10-15 årene. Trafikkmengden på buss og bane har økt kraftig. Gjennom fortsatt utbygging av kollektivnettet og kapasiteten, slik at flest mulig har et godt tilbud, kan man regne med at denne trenden fortsetter.

I Østensjø oppleves en økende mengde parkering på veier og andre steder der det ikke er ønskelig. Dette skyldes mangel på permanente parkeringsplasser i forhold til behovet. Tett parkering på trange veier fører til uoversiktlige og farlige forhold. Parkeringen fører til at det enkelte steder også en utfordring for tjenestebiler og utrykningskjøretøy, til hinder for effektiv snørydding.

Østensjø Arbeiderparti mener derfor at beboerparkering ikke vil bidra til at man får bilene bort fra veien eller frigjør deler av gatesnittet for et bedre formål.

Vi mener at fordelene ved å ikke innføre beboerparkering i bydelen er vesentlig større enn ulempene det vil føre med seg for bydelens innbyggere.

Vi skal tross alt forenkle folks hverdag, ikke legge snubletråder og nye avgifter. Kommunen er skiltmyndighet, der det er utfordringer med mye villparkering bør kommunen bruke denne muligheten i større grad. Ellers mener vi at Østensjø i svært liten grad sliter med fremmedparkering, men det er et problem med parkering av firmabiler på enkelte steder i bydelen.

På møte i bydelsutvalget 18. februar i år behandlet Bydel Østensjøs uttalelse til revisjon av forskrift for beboerparkering. Bakgrunnen er at permanent beboerparkering ble innført i Oslo innenfor Ring 2 høsten 2017. I uttalelsen understreker bydelen at det er viktig at det også i fremtiden er bydelsutvalget som beslutter om og hvor beboerparkering skal innføres.

Østensjø Arbeiderparti ønsker allikevel å være klare på at vi sier nei til beboerparkering i Østensjø!

Erling O. Turtum

Leder, Østensjø Arbeiderparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags