Oslo er vinneren i plattformen

Nye Granavolden-plattformen er en god plattform for Oslo, mener Mehmet Khan Inan fra Søndre Nordstrand Høyre.

Nye Granavolden-plattformen er en god plattform for Oslo, mener Mehmet Khan Inan fra Søndre Nordstrand Høyre. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

debattI forrige uke ble det kjent at de fire ikke-sosialistiske partiene ble enige om en ny regjeringsplattform. I plattformen tar man tak i utfordringene Oslo har stått ovenfor de to siste årene. Med økende gjeng- og ungdomskriminalitet, trygghet og integrering.

Gjengkriminalitet

Det er ingenting å legge skjul på at den økende ungdomskriminaliteten har bekymret oss. Vi har beklageligvis de siste årene sett en tendens i at færre elever fullfører skolen i enkelte bydeler enn resten av Oslo. Selv om tallene har gått i riktig retning, er det alt for mange barn og unge som faller utenfor arbeid og skole.

De går inn i en negativ spiral som aldri tar slutt. Miljøene skaper utrygghet og redsel i lokalmiljøene. Derfor skal regjeringen utarbeide en ny handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet. Politiets arbeid er først og fremst nødt til å være forebyggende, men i mange tilfeller holder ikke det.

Tunge kriminelle med en stor organisert kriminalitet bak seg må straffes. Plattformen legger opp til mer effektiv inndragning av midler som miljøene har ervervet seg igjennom kriminalitet, i tillegg til å vurdere oppholdsforbud i et større geografisk område. Det er nødvendig for den enkeltes trygghet.

Å lære seg norsk og få en fot inn i arbeidslivet

Arbeidsledigheten i Oslo er lav, og mange er i jobb. Likevel ser vi at det finnes enkelte grupper som ikke er i arbeid eller har vært i arbeid tidligere. Integreringsløftet handler om at innvandrere skal delta i arbeids- og samfunnsliv. Den beste måten å bli en del av det norske samfunnet på, er å komme seg ut i jobb eller arbeid fort.

Staten og kommunene gjør mye for at flere innvandrere skal komme seg fort ut i jobb eller lære seg norsk. Innvandrere har selv et stort ansvar for å forsørge seg selv og bidra aktivt i samfunnet.

Hovedutfordringen er at det er altfor lav sysselsetting blant innvandrerkvinner. Dersom en eller begge foreldrene til barn lever av stønader og trygd, og ikke er i jobb; går dette utover barn og unge. Veien ut av fattigdom er å ha en jobb å gå til.

En plattform som løser Oslos utfordringer

Det er flere punkter i plattformen som vil gjøre bydelene og Oslo tryggere for den enkelte og som vil redusere arbeidsledigheten. Ingen barn skal møte opp på første skoledag med en tom skolesekk, og ingen skal bli tvunget til å oppleve utenforskap.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags