Kjære alle politikere i bystyret: Ikke tillat boligbygging i røde støysoner!

RYENSVINGEN: Et av områdene i Oslo der store næringsarealer kan bli erstattet av boligblokker er her ved Enebakkveien og Ryensvingen, rett ved E6 på Ryen.

RYENSVINGEN: Et av områdene i Oslo der store næringsarealer kan bli erstattet av boligblokker er her ved Enebakkveien og Ryensvingen, rett ved E6 på Ryen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.På onsdag skal dere behandle kommuneplanen, og resultatet vil ha stor påvirkning på hvordan Oslo skal utvikle seg i årene fremover.

En av problemstillingene dere skal behandle er om boligbygging i røde soner skal tillates.

Røde soner er områder med for høy luft og støyforurensning, og vanlig lovverk tillater ikke boligbygging her. I dag finnes det god dokumentasjon på de helseskadelige konsekvensene.

I oktober skjerpet Verdens helseorganisasjon (WHO) grenseverdiene for når støy er helsefarlig.

Ny forskning viser at sammenhengen mellom støyforurensning og livstruende helseplager er større enn antatt. Fordøyelsesbesvær, søvnmangel, stress, uro, svekket kognitiv funksjon, nedsatt hørsel, overvekt og hjerte- og karsykdommer. Dette er helseplager og sykdommer forskerne har sett i sammenheng med støyforurensning.

Ved for høy luftforurensning er spesielt barn, eldre, syke og gravide mest utsatt for sykdom. Folkehelseinstituttet (2016) anslår at 185 Oslo-innbyggere dør årlig for tidlig på grunn av svevestøv.

Luftkvaliteten i Oslo er til tider så dårlig at flere med hjerte- og lungeplager dør kort tid etter dager med ekstra høy luftforurensning. Studier viser også at høy luftforurensning kan øke sannsynligheten for demens og ulike lunge- og luftveissykdommer. Kostnadene for samfunnet vil potensielt bli store.

Derfor fraråder fagekspertene boligbygging i røde soner. I retningslinjer for arealplanlegging fra Miljødirektoratet står det følgende: «I rød sone bør kommunen derfor ikke tillate etablering av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager».

Dersom dere mener at utviklingsområder i røde soner kan utvikles for boligformål, går dere mot fagekspertenes råd og bidrar til at langt flere innbyggere vil få helseplager i Oslo. Grunnen til at dere kan gå mot fagekspertene er fordi det er laget såkalte avvikssoner rundt kollektive knutepunkter, deriblant tiltenkte utviklingsområder på Ryen og Manglerud.

Dersom dere likevel vil bygge i røde soner, vil støyen og medfølgende byggekrav heller ikke gjøre at det bygges gode uteområder og et godt bomiljø. Utbyggere må bruke kreative løsninger for å redusere støy, noe som gir færre vinduer, mindre lys, færre luftemuligheter og uterom med dårlig kvalitet. Og selv med dramatiske tiltak mot støyen, så vil jo ikke luften bli noe renere av den grunn.

Hvis dette likevel blir utfallet, hvem er da ansvarlig når mennesker blir syke, og ytterste konsekvens dør fordi dere overser forskning og god dokumentasjon?

Vi innbyggere stoler på at dere som er folkevalgte og ansvarlige myndigheter vil oss det beste. Når vi kjøper bolig så er det i tro om at beløpet vi betaler er selve prisen for boligen, og ikke at man også må betale med helsen. For hvis det ikke bygges til det beste for nye og eksisterende innbyggere, hvem bygges det for da?

Vi er klar over at økt boligutbygging har vært et valgløfte. Oppdatert kunnskap gjør at utviklingsområdene på Ryen/Manglerud, som stammer fra kommuneplanen i 2015, må anses som uegnet for boligformål i dag. Og dette antar vi det er stor forståelse for.

Så kjære politikere. Når dere skal behandle utviklingsområdene på Ryen/Manglerud ber vi dere innstendig om å lytte til fagekspertene og være tydelige på at hensynet til folkehelsen går fremst.

Boliger på Ryen/Manglerud kan kun vurderes når tiltenkte utviklingsområder friskmeldes for luft og støyforurensning, det vil si at de ikke lenger er rød sone. Derimot kan Ryen utvikles til idrett, næring og offentlig formål, til det beste for byens innbyggere. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags