Etabler Sæter Park! Stopp utbygging av ballplassen!

Asle Rein Henriksen oppfordrer politikerne til å kjempe for en bydelspark på dette friområdet på Sæter, fremfor ny barnehage. Foto: Nina Schyberg Olsen

Asle Rein Henriksen oppfordrer politikerne til å kjempe for en bydelspark på dette friområdet på Sæter, fremfor ny barnehage. Foto: Nina Schyberg Olsen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

debattI Nordstrand Blad 15. mars kunne vi lese at Omsorgsbygg utreder å bygge barnehage på gamle Nordstrands siste grøntområde for frilek og ballspill, Sæter Ballplass.

LES OGSÅ: Sæter barnehage kan gjenoppstå

Oslo og Bydel Nordstrand er nå blitt store og folkerike, og det er viktig at de lokale stemmene blir hørt før det fattes kortsiktige og irreversible beslutninger. Nå har vi muligheten til å skape et kollektivt gode til glede for alle på Nordstrand. Slå sammen Sæter Ballplass og gamle Sæter barnehage til en stor park: Sæter Park!

Det er Bydel Nordstrand som forvalter Sæter Ballplass og som er ansvarlige for plenklipping. I stedet for å redusere det totale grøntarealet på gamle Nordstrand, så bør politikere og byråkrater sørge for å øke både kvaliteten og størrelsen på grøntområdene!

Sæter Park

Det må utlyses en konkurranse blant landskapsarkitekter for å skape Sæter Park, bestående av tomtene Sæter Ballplass og gamle Sæter Barnehage. Forslag kan være skøytebane, klatrestativ og ballplass, treklynger, blomsterbed, fuglekasser, labyrint av lave hekker, benker og fontene.

Det må sikres enkel adkomst fra alle sider av parken, parken må være delvis opplyst og med videoovervåking. Politikerne som får dette gjennom vil få sine navn skrevet i historiebøkene.

Barnehage

Omsorgsbygg arbeider etter mål satt av politikerne. I en konflikt mellom behovet for barnehage og grøntområder så kan det være vanskelig å ta stilling.

Omsorgsbygg bør nøye vurdere andre områder enn de grønne lungene før de starter utredninger. De planlagte boligutbyggingene i Poppelstien og ved Kobro Blomster/kirken er nok bedre kandidater for å møte behovet for barnehageplasser. Det bør også utredes om eksisterende bygg kan brukes som barnehagelokale, ett alternativ er Bydelshuset i Ekebergveien 243.

Politikere og byråkrater

Reguleringsplanen for det aktuelle området, S-4054, er 14 år gammel og vedtatt før storparten av eplehagene ble bygget ut. Den er utdatert.

Planens alder vanskeliggjør en storstilt barnehagebygging på Sæter Ballplass fordi en ny ekspropriasjonsprosess av den private gangveien mellom Tyslevveien og Kittel-Nielsensvei må gjennomføres. Det er også svært begrensede parkeringsmuligheter i tilgrensende gater.

Sæter Park må sees i et større perspektiv. En ny reguleringsplan vil kunne tillate både høyere og tettere bebyggelse rundt Sæter Park, og da vil adgang til parken kompensere for redusert uteareal på tomtene.

Vi må forvente at politikere og byråkrater ser verdien av grøntområder i tettbygde strøk.

I mange byer og bydeler er det nettopp det sentrale grøntområdet som er den største attraksjonen og som borgerne verner om. Kommunen må sørge for å gjøre grøntområdene attraktive og tilgjengelige. Sæter Park er et kollektivt gode som gir alle aldersgrupper mulighet for rekreasjon, adspredelse og fysisk aktivitet.

Det haster nå å informere Omsorgsbygg om at en utbygging av Sæter Ballplass verken er mulig eller ønskelig.

Omsorgsbygg må se seg om etter andre lokaliteter. Deretter må det initieres en reguleringssak for området som resulterer i verning av arealet Sæter Park mot utbygging. Landskapsarkitektkonkurransen vil så resultere i en plan og et kostnadsestimat. Realiseringen av Sæter Park kan så skje gjennom kostnadsdeling mellom fremtidige utbyggere i kvartalet og kommunen. En tiltrengt skøytebane er dog en lavthengende frukt som bydelen kan realisere allerede i inneværende år.

LES OGSÅ:

Fra kiosk til klær på Sæter

Nå rives Sæter barnehage

Godt i gang med aktivitetsparken på Nordstrand

Bydel Nordstrand ruster opp bydelsparkene

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags