Alle tjener på gratis aktivitetsskole

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

debattInnføring av gratis aktivitetsskole i Oslo har vært en stor suksess og er den viktigste barnereformen på 15 år. SV vil at barna i bydel Nordstrand også skal få dette tilbudet.

Norsk skole er gratis. Dette for å bidra til at alle barn stiller på samme startstrek og får de samme mulighetene i livet. Men dette har ikke omfattet aktivitetsskolen (AKS) som er en viktig del av skoledagen for de fleste barn. På aktivitetsskolen får barna dyrket vennskap, sosiale ferdigheter og andre talenter enn lesing, skriving og regning.

I 2016 startet det rødgrønne byrådet utrullingen av ordningen med gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen (AKS) til fire bydeler i Groruddalen og Oslo sør. I fjor ble Oslo indre øst inkludert, og denne høsten blir tilbudet utvidet til alle 1. klassingene i Frogner og St. Hanshaugen. Hele 9500 barn er nå inkludert i ordningen, 4000 flere enn i fjor.

All tilbakemelding vi får fra både foreldre, lærere, rektorer og ikke minst barna selv tyder på at dette er en stor suksess. Der hvert tredje eller fjerde barn deltok før, er deltakelsen oppe i nesten hundre prosent nå.

Selv om byrådet har startet reformen der behovet er størst, er SVs mål at alle barn i Oslo skal få dette tilbudet gratis. Det er dette som er den norske modellen. Universelle løsninger er treffsikre, ubyråkratiske og hindrer at vi skaper fattigdomsfeller. AKS utgjør en forskjell for barns utvikling og læring, og kan derfor ikke overlates til foreldrenes økonomiske handlingsrom alene. AKS må være for alle, ikke bare for de som har råd til å betale.

Også barna i Nordstrand fortjener et gratis aktivitetstilbud på skolen frem til klokken fire. Barn trenger fellesarenaer der de kan bygge vennskap og relasjoner på tvers av bakgrunn. Fysisk aktivitet og lek er viktig for barn i småskolealder og det fremmer prestasjonene også i de tradisjonelle fagene.

Mens SV vil utvide gratis aktivitetsskole til hele byen, går Høyre tilbake i tid og vil fjerne hele ordningen. Det er viktigere for Høyre å fjerne landets mest moderate eiendomsskatt. Dermed sender Høyre AKS-regningen rett til småbarnsfamiliene. En familie med ett barn på aktivitetsskolen må, hvis Høyre får det som de vil, ut med over 22.000 kroner mer i året for å beholde barnet på AKS. En familie med to barn på AKS må ut med det dobbelte. Til sammenlikning er eiendomsskatten til en bolig verdt 8 millioner kroner på rundt 10.000 kroner.

For 15 år siden fikk SV flertall på Stortinget for målet om full barnehagedekning, på tross av at Høyre som da satt i regjering strittet i mot. I dag er få som savner tiden da det nesten var umulig å få barnehageplass, og de aller fleste er enige om at barnehager er bra for sosial utvikling, integrering og læring. Det samme er tilfelle med aktivitetsskolen. SV ønsker at alle barn skal starte livet med de samme mulighetene, uavhengig av om familien er fattig eller rik.

På vegne av Nordstrand SV: Helene S Bakkland - leder Nordstrand SV

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags