Gå til sidens hovedinnhold

Byrådet styrker Nordstrandsskolene

Artikkelen er over 3 år gammel

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Alle barneskoler i Nordstrand har fått styrket sine budsjetter etter byrådsskiftet i 2015.

Høyres kampanje for å feilinformere Oslos innbyggere om realiteten i byrådets forslag til skolebudsjett og ressursfordeling ruller videre. I flere ulike kanaler har Høyres politikere prøvd å skape et inntrykk av at skoler i Nordstrand taper på et byråd ledet av Arbeiderpartiet.

Budsjettvekst i Nordstrand

Sammenliknet med Høyre-byrådets siste skolebudsjett (for 2015) har byrådet styrket skolebudsjettet i Oslo med 1,8 milliarder kroner. Det er ingen tvil om at Nordstrandsskolene kommer bedre ut med et rødgrønt byråd sammenliknet med et Høyre-byråd. For eksempel har Nedre Bekkelaget skole styrket sitt budsjett med 8 prosent og Karlsrud med 6 prosent, mens Ekeberg, Munkerud og Nordstrand har fått 5 prosent mer. Bekkelaget, Kastellet og Ljan har styrket budsjettet med 4 prosent så langt.

Byrådet fullfinansierer skoleplassene

En viktig grunn til at Osloskolen tjener på et rødgrønt byråd, er at vi fullfinansierer alle nye skoleplasser. Høyre-byrådet betalte på sin side bare 80 prosent av kostnadene for alle nye elever. Det bidro til at Høyre-byrådet ga Osloskolen et nettokutt på 292 millioner kroner de fire siste årene de styrte Oslo.

Når vi i det rødgrønne byrådet fra 1. januar 2017 betaler 100 prosent av kostnadene for nye elever i Osloskolen, og ikke 80 prosent som under Høyre-byrådet, vil det med tiden få markante utslag. I tillegg kommer midler fra lærersatsingen i barneskolen, som for skolene i Nordstrand stort sett har utgjort 1–3 ekstra lærerstillinger på hver av skolene. 

Oslo trenger sosial utjevning

Alle skoler i Oslo får den samme grunnfinansieringen, men vi har også noen pengepotter som vi fordeler etter elevers ulike behov. For eksempel får skoler med elever med visse diagnoser og nedsatt funksjonsevne mer penger. Skoler med mange elever med foreldre med lav utdanning og inntekt får også noe mer. Det ligger også penger i budsjettet til å følge opp elever med for dårlig norsk språk. De fleste opplever dette som rettferdig, spesielt fordi ressursfordelingen er regulert gjennom objektive og forskningsbaserte kriterier.

I lengden vil en slik positiv forskjellsbehandling, der en liten del av skolebudsjettet følger behovene og ikke bare fordeles likt, lønne seg. Ved å bruke litt mer på elever med dårlig norsk språk eller lite støtte hjemmefra, kan vi unngå at Oslo kommer i samme situasjon som vi ser i andre europeiske storbyer, med segregering i befolkningen, uro i bydeler og mistillit mot offentlige tjenester. Det vil hele Oslo tjene på. 

Alle skal få tilpasset opplæring

Jeg har besøkt de fleste skolene i Nordstrand, og er veldig stolt over den jobben skoleledere og lærere gjør hver eneste dag. Det er en viktig grunn til at de med et rødgrønt byråd også vil få økt pedagogisk handlingsrom, og få nye muligheter til å skape en variert og tilpasset undervisning. Det har alle elever behov for. Uansett hvor i byen de vokser opp.