På vegne av Steinerskolen på Nordstrand skriver vi, elever ved skolen, et brev om våre bekymringer angående utrygg skolevei. På skolen har vi 250 elever i alderen 5-16 år.

250 elever blir hver dag utsatt for trafikkfarlige situasjoner på vei til skolen. Vi på Steinerskolen har et kryss imellom våre to skolebygg med mye trafikk og biler som kjører i høy hastighet. Det har vært flere hendelser i dette krysset.

Som regel ender det med bråbrems og hjertet i halsen, men vi har også opplevd at elever har blitt påkjørt. Siden vi ikke har fått et stoppskilt, et skilt hvor det står at det er en skole der eller noe lignende, selv om FAU har søkt flere ganger, er foreldrene trafikkvakter om morgenen. Likevel har det det vært situasjoner hvor det bare er flaksen som gjør at det ikke har vært en alvorlig ulykke.

Skolen har forresten fått nei fra politiet da vi spurte om at elever kunne være trafikkvakter slik de er på Nordstrand skole. Grunnen var at krysset var for farlig.

Som vi alle vet kan små barn være i sin egen verden og være vimsete i trafikken. Det hjelper ikke at det på én side av Nordstrandveien står parkert biler som gjør det umulig å se om det kommer en bil før man står i veien, og umulig for biler å se om det står et lite barn og venter på å krysse for å gå på skolen.

Vi vil også minne om at det er bare foreldrevakt på morgenen, ikke gjennom dagen, som gjør at det er høyere risiko for ulykker også utenfor rushtiden.

Den gangen en elev ble påkjørt skjedde det ved skoledagens slutt. FAU og skolen vår har flere ganger sendt forespørsler angående tiltak for å garantere for vår sikkerhet. Vi har foreslått stoppskilt, trafikklys, fartshump eller et skilt som sier "skolevei". Vi forsøkte å få et skilt på vår egen eiendom som sier "Velkommen til Steinerskolen" med håp at dette ville gjøre sjåfører oppmerksomme at det er en skole her. Alle disse forespørslene fikk vi avslag på. Grunnen for dette var at det skal være "flyt" i trafikken, som om at det er viktigere enn barnas sikkerhet.

Vi er ikke de eneste som er utrygge i dette krysset, men også våre naboer på døvehjemmet, hvor det både bor blinde, funksjonshemmede og døve.

I vegtrafikkloven §13 er det en bilførers plikt å sakne farten betydelig eller stanse i nærområdet av barn, skolepatruljer, blinde, døve og for folk med forskjellige vansker. Det er klart at folk har liten kunnskap om vår skoles eksistens, og for døveskolen også.

Det er vanskelig å holde skoleveien trygg uten å kunne fortelle sjåførene at dette er en skolevei, som skal være trygg for elevene ved skolen. I vegtrafikkloven er det tydelig at når det kommer til en trygg skolevei er det det offentlige som har plikt til å passe på dette, men vi vil også appellere til folket som et fellesskap. Det er et offentlig ansvar, og vi alle bør delta av moralske årsaker, for å gjøre det trygt for både de yngste elevene og de eldste.

Vi vil derfor be Bydelsutvalget og Bymiljøetaten se svært nøye på trafikksituasjonen ved vår skole, kom gjerne ned en helt vanlig hverdag fra 8.15 til 8.45, som er tiden da våre elever kommer til skolen, og se selv, om dere hadde følt dere trygge på å la barna deres bruke dette krysset.

Vi vil oppfordre til at dere tar trafikksikkerhet på alvor, før vi opplever en ulykke. Vi håper dere vil lage en trafikkplan som gjør veien trygg for alle over tid, og at vi kan få opp skilting om at dette er en skolevei så fort som mulig.

På vegne av elevene på Steinerskolen på Nordstrand,

Inger Anne Bråten, Gabriella Blum og Bendik Haug (10.klasse) 

LES OGSÅ:

Frykter liv skal gå tapt i Nordstrandveien

Bydel Nordstrand ber bystyret om 66 trafikktiltak