Mer sykkel, også utenfor sentrum

Marit Kristine Vea, andrekandidat for Venstre til bystyret vil ha mer sykkel

Marit Kristine Vea, andrekandidat for Venstre til bystyret vil ha mer sykkel Foto:

Av
DEL

LeserbrevSykkelveinettet er blitt bedre i indre by og på hovedfartsårene inn til sentrum. Venstre fikk fart på Oslos sykkelsatsing da vi satt i byråd før 2015, og er glad for å se at planene vi la blir realisert. Samtidig er det store boligområder utenfor Ring 2 der tilretteleggingen for syklister er dårlig - eller fraværende.

Forskning viser at trygghetsfølelsen til syklistene er svært viktig for å få flere til å sykle. For å erstatte bilturer mellom skole og hjem, og hjem og fritidsaktiviteter, så må barn og unge kunne ferdes trygt på sykkel i nærområdene sine. Sykkel kan erstatte svært mange korte bilturer i boligområder i folks hverdag. Dette vil gi mindre lokal forurensing og utslipp, mindre støy, bedre trafikksikkerhet og mindre kø.

I mange boligområder, blant annet på Nordstrand og på Manglerud finnes det få sykkelveier, eller andre trygge løsninger for syklister. Her må barn på sykkel snirkle seg mellom parkerte og kjørende biler og busser, opp og ned av fortau – en situasjon som ofte kan være farlig og krevende, spesielt for barn. Dette er ikke godt nok i en by som har ambisjon om å være en sykkelby for alle. Sykkelen er i utgangspunktet svært godt egnet for relativt korte turer i nærmiljøet, men er det ikke trygt, kan man heller ikke forvente at barn skal sykle – og heller ikke at foreldre vil sende sine barn ut på sykkel.

For å gjøre det enklere å sykle i boligområdene så trengs mange ulike tiltak, der ett av de viktigste er å biltrafikken på veiene, spesielt omkring skoler og fritidsaktiviteter. Per nå har byrådet satt i gang mange tiltak for å redusere biltrafikken i sentrum. Utenfor sentrum er det gjort lite. Venstre vil mer for syklende barn og unge i Oslo. Det de trenger er trygge sykkelruter i sine nærmiljø.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags