Derfor skal det legges til rette for sykkel i Langbølgen

I Langbølgen skal det etableres sykkelfelt på begge sider av veien.

I Langbølgen skal det etableres sykkelfelt på begge sider av veien. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Debatt Bymiljøetaten jobber for at Oslo skal være en god by å sykle i. Nå skal det legges til rette for sykkel i Langbølgen. En overordnet målsetting i Oslo er å stimulere og legge til rette for økt bruk av miljøvennlig transport og øke andelen syklister. Bymiljøetaten jobber med mange ulike tiltak for at Oslo skal være en god by å sykle i for alle aldersgrupper. For å oppnå dette må sykkelveinettet oppleves trygt for de som ønsker å sykle.

LES OGSÅ: Skal bygge nye sykkelfelt og rundkjøring i Langbølgen

Undersøkelser gjort av Transportøkonomisk institutt viser at investeringer i sykkeltilrettelegging er svært god samfunnsøkonomi. Hovedårsaken til dette er helsegevinstene ved at flere tar pedalene fatt.

Langbølgen er én av strekningene som nå skal legges til rette for sykkel. Denne veien er et naturlig bindeledd og den korteste veien mellom Nordstrandveien og Cecilie Thoresens vei, hvor det allerede er tilrettelagt med sykkelfelt. Strekningen binder sammen mange viktige destinasjoner som Lambertseter Senter, idrettspark og skole, og er tett befolket, så behovet for et trygt sykkelanlegg er stort.

I debattinnlegget «Sykkelprosjektet i Langbølgen», som stod på trykk i Nordstrands Blad 30. mars, setter Johnny Johnsen spørsmålstegn ved Oslo kommunes oppgradering av Langbølgen på bakgrunn av tellinger han har gjort av syklister på strekningen.

Vi i Bymiljøetaten er helt enige i at trafikktellinger er viktig. Det gjennomføres derfor både før- og etterundersøkelser i alle våre prosjekter for å måle effekten av sykkeltiltakene. Hvor mange som sykler på en gitt strekning i dag er imidlertid ikke noe vi bruker som hovedgrunnlag for å planlegge ny sykkelinfrastruktur. At det er et stort potensiale for flere syklister er derimot en viktig forutsetning for enhver investering i sykkelinfrastruktur. Langbølgen er i dag lite attraktiv for syklister fordi det er mye biltrafikk uten at det finnes egen infrastruktur for syklende. Dette fører til at mange enten lar være å sykle eller velger å sykle alternative traseer. Når sykkelfeltene er anlagt i Langbølgen vet vi av erfaring at flere vil velge å sykle der, nettopp fordi det blir bedre tilrettelagt. Det er også en generell trend i Oslo at sykkeltrafikken øker.

I innlegget foreslår Johnsen å gjøre om Langbølgens fortauer til gang/-sykkelvei. Å blande fotgjengere og syklister er ikke noe vi ønsker å gjøre, fordi det lett fører til konflikter mellom de gående og de som sykler. Sykkelfelt gir også mye mer trafikksikre kryssløsninger.

Oppgraderingen av Langbølgen skal ikke bare bedre forholdene til de syklende, den vil også øke trafikksikkerheten for gående og forbedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken. Som del av oppgraderingen skal det også lages rundkjøring i krysset mellom Langbølgen og Nordstrandveien. Samlet vil tiltakene øke trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper, og dermed gi store gevinster for samfunnet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags