Neste år kommer det flere bomstasjoner i Oslo. Det betyr mindre trafikk, tryggere skoleveier og renere luft. I tillegg får vi finansiering av viktige sykkelveier og store, tunge kollektivprosjekter. Det er noe alle tjener på.

Mange biler på motorveien betyr mange biler i nærmiljøet. Det er veldig sjelden at bilreisen din begynner eller slutter på E6. Biltrafikken kommer fra eller slutter i et boligområde, og på veien passeres både naboer, skoleveien og kanskje en barnehage. Ta deg en tur når unga går til skole og se på steder som Enebakkveien forbi Abildsø skole eller ved Trasop skole i Hellerudveien.

Bolig, skole, og tung, tett biltrafikk er en veldig dårlig kombinasjon.

I dag er det bare halvparten av bilturene som omfattes av bomringen. Med de nye bommene vil 75 prosent av bilturene betale for å bruke veien. Prisene økes ikke, men flere vil måtte være med på spleiselaget. Det er mer rettferdig. Samtidig går mesteparten av inntektene til mer kollektivtrafikk. Det er en stor fordel for hele byen, men særlig for de som har lite fra før, som er en gruppe som bruker mye kollektivtrafikk, og er mest avhengig av den.

Sammen med rushtidsavgift som allerede er på plass vil dette gi mindre biltrafikk. Beregningene viser at det blir hele 13 prosent mindre biltrafikk i Østensjø enn et ellers ville blitt. Det betyr færre biler rundt omkring i hele bydelen. For eksempel langs Hellerudveien ved Trasop skole. Og de som må kjøre slipper å stå bom fast i køen.

For de som bor på Abildsø vil virkningen bli enda større. Neste år vil det ikke lenger lønne seg å kjøre Enebakkveien forbi Abildsø skole og over Ryen i stedet for E6. Det gjøres for å redusere biltrafikken ekstra akkurat her. Abildsø-folket har jobbet for dette mange år. Nå kommer det endelig!

Inntektene fra bomringen kommer hele byen til gode. Store deler av bominntektene har lenge gått til motorveiprosjekter som øker biltrafikken, forurensningen og fører til mer kø og dårligere trafikksikkerhet – stikk i strid både med nasjonale og lokale mål for klima, miljø og byutvikling. Den tiden er heldigvis forbi. Mer enn ni av ti kroner som brukes i Oslo går nå til sykkelveier og kollektivutbygging, og det er kollektivutbygging som får mesteparten. Det betyr at vi blant annet får på plass ny tunnel for T-banen i sentrum, Fornebubane, ny baneløsning i Groruddalen, nye trikker og nytt styringssystem i T-banen.

Dette gjør det enklere for folk å ta flere reiser uten bil, ikke bare for oss som bor i Oslo, men også for de som bor i kommunene rundt. For når vi flytter flere Akershus-jobb-pendlere fra bil til kollektivt får vi som bor i Oslo renere luft, mindre kø, tryggere nærmiljøer og bedre plass på veien til de som må kjøre bil. Det vil gjøre bydelen vår mye bedre å bo i.