Trafikken på Nordstrand - igjen

DEBATT: Finn Stenberg roser Bydel Nordstrands trafikkplan fra 2010 og er kritisk til forslag om betalingsbom for å hindre gjennomfartstrafikk over Nordstrandplatået. Arkivfoto

DEBATT: Finn Stenberg roser Bydel Nordstrands trafikkplan fra 2010 og er kritisk til forslag om betalingsbom for å hindre gjennomfartstrafikk over Nordstrandplatået. Arkivfoto

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

I Nordstrand Blad 13.03.2015 foreslår en representant for Munkerud Skoles trafikkomite nye smarte løsninger for å begrense gjennomfartstrafikken over Nordstrandsplatået.

Det kan diskuteres hvor konstruktivt det er å foreslå en ny løsning det erfaringsmessig tar tiår å få politisk gjennomslag for, samtidig som man angriper en annen løsning som er en del av Nordstrands trafikkplan og det eneste vedtatte forsøk på trafikktiltak i vår bydel på 25-30 år.

Ekstra betaling via en bomring for å belaste våre boligveier ved gjennomkjøring sydfra, ville i svært liten grad begrense denne trafikken. I tillegg er det også en usosial løsning. Våre boligmiljøer blir selvfølgelig ikke bedre ved at alle er velkomne til å rasere dem - bare de betaler for det. Den logikken er vanskelig å følge.

Alle er vel enige om at det beste tiltaket mot gjennomfartstrafikken i vår bydel er tidsstyrt bom ved broen over Ljanselva (eventuelt langs Ljabruveien). BU Nordstrands seneste forslag ble avvist av Byrådet etter anbefaling fra Bymiljøetaten 18.06.2012.

Signalregulering er et alternativ. Det ble forsøkt for mange år siden, men sprengt i luften med dynamitt. De fleste burde imidlertid også se problemet ved denne løsningen, uten alternative og bedre trafikkløsninger for våre naboer i syd. Til tross for en rekke vedtak av Oslos folkevalgte, er fullførelse av Ljabrudiagonalen fortsatt bare en drøm og en politisk skandale.

Prøveprosjekt boligsone i området Solveien/Nordstrandveien til Holtet

I artikkelen henvises til et utvalgt avsnitt i Trafikkplan for Bydel Nordstrand, hvor det forutsettes tiltak på lokale samleveier/hovedveier før en gjennomføring av boligsoner. Trafikkplanen setter imidlertid ingen slik forutsetning for gjennomføringen av det FORSØK som nå pågår. Det er et eget kapittel.

Det er også feil å påstå at Nordstrand BU har kjempet igjennom en løsning som innebar at Vingolfveien ble stengt med betongblokker, og at de nå går mot sitt eget prosjekt. I trafikkplanen kap.5.3.E står det: «Konkret foreslås det etablering av tidsstyrte bommer og stenging mot Nordstrandveien...» og «…bommer mot Nordstrandveien åpner for trafikk ut av sonen.»

Bommer er fortsatt flertallsbetegnelse, og det var altså forutsatt bom også i Vingolfveien. Bymiljøetaten valgte dessverre betongelementer av økonomiske årsaker. BU ønsker selvfølgelig å få gjennomført sitt eget forslag til forsøk med boligsone, enstemmig vedtatt av Bystyret allerede den 15.juni 2011. Dette burde vært startet opp for lenge siden, hvis BYM hadde fått med seg at bystyret vedtok gjennomføring av tiltaket, og ikke ba om enda en utredning.

Det unnlates behendig å nevne begrunnelsen til at Bymiljøetaten tidligere ikke anbefalte boligsone med bom i Solveien. Den var at dette ville øke trafikken på Mosseveien (og Ekebergveien). En artig konklusjon.

Utbygging på Sæter blir selvfølgelig en utfordring for trafikksikkerheten. At man konkluderer på forhånd, og ønsker andre tiltak på Nordstrand lagt på is i to år, er ikke nødvendigvis riktig tilnærming med tanke på gjennomfartstrafikken. Arbeidet kan like gjerne bli en så stor hindring at det tvinger denne trafikken vekk fra platået og over på hovedveiene. Forsøket med rushtidsbom I Solveien er ikke nødvendigvis på galt tidspunkt.

Fra trafikkomiteen ved Munkerud Skole stilles det underlig nok spørsmål ved bruk av en million på sikring av bomiljøet og skoleveier for hundrevis av barn og unge. Det må tydeligvis minnes om at forsøket med den aktuelle boligsonen dekker bomiljø og skolevei for barn ved Nordstrand Skole, Steinerskolen, Nordseter Skole, Kastellet Skole og Bekkelaget Skole. Kritikken av forsøket med boligsone i området rundt Solveien hele veien fra Nordstrandveien til Holtet - gir inntrykk av at i dette området bor det ikke barn i det hele tatt. Den aktuelle sonen dekker bomiljø og skolevei for mange barn ved fem berørte skoler.

Bydel Nordstrands Trafikkplan fra 2010 burde vært ABC for alle trafikkaksjoner, og ligget i grunn for et samarbeid om å legge press for å få gjennomført mest mulig av denne planen. Vi kommer ingen vei med den tilnærming til denne planen som vises i dag.

LES OGSÅ: Det smarteste for å begrense gjennomgangstrafikken over Nordstrandsplatået - er nå

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags