Johannes Løken skriver i dette innlegget om en en sak omtalt i Norstrands Blad i begynnelsen av juli. Et samlet lokalmiljø krever tiltak i Nordstrandsveien, fra Sæterkrysset og ned mot Mosseveien. Løken omtaler et vedtak fattet av bydelsutvalget (BU). Mer om saken og BU-vedtaket i sin helhelt finner du i denne artikkelen. Red. anm.

I tillegg til de vedtak som Bydelsutvalget har foreslått har beboerne i Nordstrandveien 12-18 en bønn om fortau på begge sider og fotgjengerfelt. I dag er det cirka 20 familier som hver dag krysser Nordstrandveien for å nå et fortau, og sikten oppover er meget dårlig.

Fotgjengerfelt ble nektet, fordi her bare har en privat vei ut i Nordstrandveien. Etter mye mas ble fotgjengerfelt og fartsdump dessverre feilplassert ved krysset Vingolfveien/Nordstrandveien, hvor knapt noen fotgjengere krysser. Beboerne i Vingolfveien går trappa ned til stasjonen.

Viktigere enn sykkelsti, er fortau på begge sider av Nordstrandveien, på strekningen mellom Solveien og Mosseveien og spesielt ned til Vingolfveien.

I 30 år har beboerne i nedre del av Nordstrandveien kjempet for lavere hastighet og fortau. I 1990 svarte politi og veimyndighetene med å si at det ikke var noen vits i å sette ned hastigheten når man allikevel ikke kunne kontrollere den. En utrolig argumentasjon som de nå vel har gått bort fra.

Nå er endelig hastigheten satt til 40, men da må det tas noen kontroller, for etter å ha forsert dumpa ved Vingolfveien freser man på oppover forbi Nordstrandveien 12-18. Vi kaller den for støydumpa.

Hilsen på vegne av alle beboerne i 12-18.