Stans hogst av trær i hekkesesongen nå!

Av
DEL

LeserbrevI år som i fjor hogges det i Søndre Nordstrand i hekkesesongen. Har vi glemt at trærne er fuglenes fødestuer og at hekketiden er nå? I fjor kunne vi flere steder se forvirrede fugler fly rundt nedhogde trær, blant annet ved Rosenholm skole. Nå observeres igjen hogst av store trær flere steder i bydelen.

Dette ønsker MDG å få en slutt på. For hvert år ødelegges et stort antall reir i hekkesesongen. I følge Norsk ornitologisk forening er omkring 22 prosent av bestandene av Norges hekkende fugler i tilbakegang. Hver tredje fugleart i Norge er truet eller nær truet.

Naturmangfoldloven må overholdes

Naturmangfoldlovens §15 beskytter både egg og fugleunger. Av denne paragrafen går det frem at unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi skal unngås. Hogst av trær med reder er helt klart å påføre fuglene unødig skade og lidelse. Trefelling i hekkesesongen må derfor legges til en annen tid av året.

Det er en rekke fuglearter som begynner hekkingen tidlig på våren og som derfor er godt i gang med hekkingen nå i slutten av mars måned. Territoriesangen starter gjerne tidlig i mars. Grønnfink er et eksempel på en tidlig hekkende art som kan mistet reder fra de nedhugde trærne. Ekorn som det finnes mange av i området kan ha små unger som lett går med i fliskutteren når trærne hogges.

Tap av artsmangfold er en like stor trussel mot menneskelig overlevelse som klimatrusselen. Derfor må trussel mot det biologiske mangfoldet tas på like stort alvor som klimakrisen. Det ser vi dessverre ikke i dag.

Nullvisjon for tap av biologisk mangfold

Vi i MDG har en nullvisjon for tap av biologisk mangfold i valgprogrammet. Trefelling i hekkeperioden strider i mot en slik nullvisjon og må derfor tas på alvor. Vi i MDG Søndre Nordstrand ønsker derfor at all hogst av trær stanses nå og at den ikke tas opp igjen før hekkesesongens slutt. I årene fremover vil vi at det ikke skal tillates hogst av trær i hekkesesongen i vår bydel.


Lillian Bredal Eriksen

Gruppeleder for MDG i bydelsutvalget i Søndre Nordstrand.

Søndre Nordstrand

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags