Deler av Kongsveien er i dag i en svært dårlig standard, og veien trenger en oppgradering. Det er viktig at mange faktorer blir vurdert når man skal gjennomføre dette. Byrådet i Oslo vil legge deler av trikken som går langs Kongsveien i en tunnel, men er dette en god løsning?

LES OGSÅ: Byrådet går for trikk i tunnel i Kongsveien

Byrådets planer for Kongsveien er anlagt til å koste 409 millioner kroner – et enormt beløp. Det er viktig at Oslo kommune finner gode løsninger på kollektivtrafikken i Oslo, men når byrådet vil legge trikken i tunnel begynner de i helt feil ende. Dette er både unødvendig dyrt, og lite fremtidsrettet. Byrådet burde heller se så på bedre løsninger for fremtidens kollektivtrafikk i Oslo, enn å legge trikken langs Kongsveien i en tunnel.

Elektriske busser med tre ledd, også kalt superbusser, burde være Oslos fremtidige løsning på dagens trikker. En superbuss slipper både skinner og tilførsel av strøm gjennom kabler, slik som dagens trikk trenger. Et skinnefritt alternativ er også både bedre og rimeligere for veiene i Oslo. Vi kjenner alle til problemene med at veiene til stadighet må graves opp grunnet trikkens høye vekt. I tillegg produseres det mye mindre støy ved å velge bort trikken. Superbusser er derfor en mye bedre løsning enn trikk for oss innbyggere i Oslo!

Penger vokser ikke på trær, og byrådet burde forstå at det finnes grenser for hvor mye penger det kan brukes på Kongsveien. Ved å starte en utfasing av trikken og erstatte den med superbusser, vil Oslos kollektivtrafikk på lang sikt bli både bedre og rimeligere enn dagens løsning.

Gode løsninger for Kongsveien og kollektivtrafikken er akkurat det Oslo trenger, ikke et byråd som vil bruke mest mulig penger!