Akergårder i fare; byggeplaner på husmannsplassen Myrvold

MYRVOLD: Tor Jonssons veg 9 på Ulsrud. Arkivfoto

MYRVOLD: Tor Jonssons veg 9 på Ulsrud. Arkivfoto

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Debatt 16. mars i år ble vårt leserinnlegg om byggeplanene på Bøler og Oppsal gård publisert ("Akergårder i fare; rivningsplaner på Bøler og Oppsal gård"). Siden da er vi blitt oppmerksomme på nok en byggesak som berører en Akergård, nærmere bestemt husmannsplassen Myrvold i Tor Jonssons veg 9. Myrvold ligger kun en kilometer fra Bøler gård.

Myrvold er en husmannsplass med våningshus, stabbur og eplehage som er nevnt som et prioritert kulturminne i Verneplan for Akergårdene fra 2009. Husmannsplassen er regulert til bevaring.

Det planlegges nå oppføring av rekkehus på deler av tomta, samt at det planlegges et tilbygg på den delen av tomta som er vernet. Akergårdene er prioriterte kulturminner som vitner om Oslos landbrukshistorie, og vi er kritiske til byggeplanene.

Det planlagte tilbygget på eksisterende vernet bebyggelse vil svekke Myrvolds verneverdi kraftig, og vi ber om at gjeldende bevaringsregulering respekteres. De planlagte rekkehusene på tomta medfører ikke bare fortetting av et historisk hageanlegg, men vil også virke skjemmende på eksisterende vernet bebyggelse.

Selv om antall husmannsplasser opprinnelig var høyere enn antall gårder, er færre husmannsplasser enn gårder bevart. I tillegg har husmannsplassene vært mer utsatte for ombygging og endringer enn gårdene. Dermed er det desto viktigere at vi tar hensyn til og bevarer de husmannsplassene som er igjen, da de er viktige representanter for Oslos jordbrukshistorie.

Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus mener at helheten på tunet med våningshus og uthus, samt eplehagen, bør bevares slik det er.

FRA ARKIVET:

Tor Jonssons veg 9 skal deles i to

Myrvold-eier: Får ikke være herre over eget hus

- Byantikvaren tar feil om Myrvold

Vil verne gård og husmannsplass

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags