MDG: Slutt på fortetting styrt av utbyggere

MDG ønsker stedstilpasset utbygging

MDG ønsker stedstilpasset utbygging Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

debattVi har nå i flere år sett hvordan utbyggere går fra hus til hus og tilbyr millioner for å få kjøpt og revet huset, og så bygge en blokk med leiligheter isteden. Når dette skjer i stor skala, blir hele bomiljøet forringet, jfr. raseringen på Holtet.

LES OGSÅ:

Setter fortetting på vent i Oslo

- Holtet er alt ødelagt

Det foretas knapt vurdering av trafikk, grøntarealer, møteplasser, skoler, barnehage, eksisterende bebyggelse og arkitektur, etc. før byggingen starter. Det kan finnes generelle reguleringsplaner, men de blir ikke fulgt eller det gis hyppig dispensasjoner. For eksempel har Kongsveien på Holtet vært regulert som Miljøgate i 14 år uten at noen forbedring har skjedd. Alt dette har skjedd under gjeldende kommuneplaner vedtatt av et borgerlig byråd.

MDG har jobbet for en ny fortettingspolitikk som ble vedtatt i bystyret i går:

”I alle prosesser skal medvirkning fra innbyggere være reell. I konsekvensutredningene skal minimum støy- og luftforurensing, befolkningsvekst, lokal næringsvirksomhet, positiv og negativ miljøpåvirkning, sosial og teknisk infrastruktur samt konsekvenser for barn og unge gjennomgås grundig.”

LES OGSÅ: Beboeropprør mot Rådhuset

MDG har satt som klar premiss for byutviklingen og byrådssamarbeidet i Oslo at småhusområdene skal bevares. MDG har sammen med flertallet i bystyret nå fått vedtatt at detaljreguleringer på Karlsrud, i tillegg til Lindeberg og Oppsal, samt detaljreguleringsprosesser rundt Smestad, Nedre Grefsen og Manglerud/Ryen stilles i bero inntil områdereguleringer med full konsekvensutredning er gjennomført.

LES OGSÅ: Debatt: Hvem bygges byene våre for?

For å få en mer gjennomtenkt fortettingspolitikk enn dagens praksis, har bystyret begynt arbeidet med en ny kommuneplan, som har vært sendt på høring. Men siden befolkningsøkningen i Oslo nå er mye mindre enn forventet, vil man se på forslaget til kommuneplan på nytt. Med et lavere utbyggingspress vil en revidert kommuneplan kunne bedre ivareta velfungerende bomiljøer.

LES OGSÅ:

Felles front mot uvettig fortetting

Debatt: Sp ønsker at bydelene skal avgjøre byutviklingen i Oslo

Slik skal eika på Holtet sikres når det bygges

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags