Gode nyheter for Karlsrud!

F.v. på rådhustrappen: Victoria Marie Evensen, leder av byutviklingskomiteen i Oslo bystyre, og Asbjørg Javnes Lyngtveit, gruppeleder i Nordstrand bydelsutvalg. Begge for Arbeiderpartiet.

F.v. på rådhustrappen: Victoria Marie Evensen, leder av byutviklingskomiteen i Oslo bystyre, og Asbjørg Javnes Lyngtveit, gruppeleder i Nordstrand bydelsutvalg. Begge for Arbeiderpartiet. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

debatt Her på Nordstrand og andre steder i byen ser vi stadig at Høyre serverer påstanden om at Arbeiderpartiet, SV og MDG vil sanere småhusområdene i alle stasjonsnære områder. Dette er selvfølgelig feil. Vårt byråd står på at småhusplanen skal gjelde og har på ingen måte som politikk å bygge ned småhusområder i Oslo. Tvert imot. Gjennom utvikling sentralt og ved stasjoner gjør vi nettopp at de aller fleste småhusområder kan fortsette å være nettopp det. Et interessant poeng i denne sammenheng er at det faktisk er færre småhus i utviklingsområder i det forslaget til kommuneplan vi har lagt frem enn det var i Høyres kommuneplan fra 2015.

I et åpent innspillsmøte om «Fortetting versus bevaring – småhusplanen opp til revisjon?» arrangert av Nordstrand Arbeiderparti nylig, fikk vi korrigert noen misoppfatninger og vist at vi nok er mer enige med aksjonsgrupper i bydelen enn hva våre politiske motstandere har ønsket å fremstille. Lokalt er det mye konstruktivt å hente – ikke bare holdninger som «Not in my backyard». Det er bl. a. Sæter-utbyggingen og Nordstrand Vels bidrag her et strålende eksempel på.

Småhusområdene på Karlsrud tatt ut av utviklingsområdet

Her i bydelen har det særlig vært mye diskusjon knyttet til Karlsrud. Det er derfor viktig for oss å formidle til alle som er opptatt av hva som skal skje i dette området; småhusområdene på Karlsrud er tatt ut av utviklingsområdet. Det betyr at det kun er næringsområdene som består av allerede blandede formål som er utviklingsområder.

Vi mener det er viktig at byutviklingen skal være kunnskapsbasert og det er forslaget til ny kommuneplan fra byrådet.

Byrådet tar hensyn til gode innspill i ny kommuneplan

Byrådet har nøye vurdert hvilken vekst som kan forventes fremover og hvordan vi kan møte det forventede boligbehovet i tråd med prinsippene i strategien. Byrådet har gjennomgått alle stasjoner på en systematisk måte for å avdekke hvor det egner seg best å legge til rette for byvekst på en miljø- og klimavennlig måte. Byrådet har gjennomgått nøye over 1000 innspill som har kommet i høringsperioden. Så har byrådet tilpasset og nedjustert forslaget til ny kommuneplan fra i fjor. Både innspillene som har kommet og befolkningsutviklingen har bidratt til endringer fra det som var utkastet til det som nå er forslaget fra byrådet.

I utvikling av områder fremover legger vi til grunn at hensyn til omgivelser skal vektlegges og at eksisterende nabolagsverdier og stedskvaliteter skal være førende premiss for utvikling, samtidig som nye verdier skal tilføres. Et sentralt poeng og en viktig forskjell fra Høyres kommuneplan er at utnyttelsesgrad ikke er forhåndsdefinert, men skal tilpasses områdets særpreg. Det vil gi bedre områdeutvikling tror vi.

Oslo skal bli en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. Byutviklingen skal bidra til at byen er god å bo i nå og i fremtiden, samtidig som vi må planlegge for og møte veksten. Byrådets forslag til kommuneplan leverer på dette!

LES OGSÅ: Byrådets forslag til kommuneplan: Karlsrud og Ulsrud får ny fortettingsstatus

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags