Arbeiderpartiet vil ikke rasere velfungerende bomiljøer!

Illustrasjonsfoto: Nina Schyberg Olsen

Illustrasjonsfoto: Nina Schyberg Olsen

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

DebattVi forstår at Høyre, Venstre, Frp og Krf gjør alt de kan for å vinne tilbake makten i Oslo, men vi hadde faktisk forventet ærlighet likevel. Så når de borgerlige i Nordstrands Blad på nett og papir skriver om rasering av svært mange av byens småhusområder, med referanse til vedtaket av planstrategien før jul, kan dette ikke omtales som noe annet enn skremselspropaganda. Arbeiderpartiet og byrådet vil selvfølgelig ikke rasere velfungerende bomiljøer.

LES OGSÅ DETTE DEBATTINNLEGGET:

AP vil bygge høyt og tett i Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand

Planstrategien som de borgerlige refererer til er kommuneplanens styringsdokument. Den danner grunnlaget for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel i 2017. Planstrategien bygger på byrådserklæringen fra A, MDG og SV. I byrådserklæringen sier vi at vi skal 1) fortette byen rundt kollektivknutepunktene, og 2) at småhusplanen ikke skal være en storstilt fortettingsplan. Allerede her slår altså de borgerliges/Nordstrand Høyres resonnement sprekker.

LES OGSÅ DETTE DEBATTINNLEGGET:

Småhusområdene må bevares

I den forrige kommuneplanen, lagt frem av det borgerlige byrådet og vedtatt i oktober 2015, viderefører Oslo kommune en knutepunkt- og banebasert utviklingsstrategi som medfører at utviklingen i hovedsak skal skje langs banenettet, i knutepunkt og i stasjonsnære områder.

Vi mener at vår viktigste oppgave er å sørge for nok boliger til en økende befolkning. Derfor sier planstrategien at byutviklingsstrategien skal revideres for å forsterke den banebaserte strategien, og at alle stasjonsnære områder langs banenettet skal gjennomgås for å identifisere grad av fortettingspotensial. Det mener vi er klokt. Først når vi vet hva situasjonen er, kan vi ha en reell diskusjon om den faktiske fortettingen og hvordan denne skal se ut. Fortetting kan løses på mange ulike måter og er ikke det samme som høye blokker.

LES OGSÅ DETTE DEBATTINNLEGGET: Høyere og tettere i Bydel Østensjø!

Vi mener det var defensivt av Høyre og co å foreslå å ta ut målsetting om fortetting i stasjonsnære områder - når det som planstrategien faktisk legger opp til er en gjennomgang, og når vi vet hvor stort boligbehovet i Oslo er. Er de borgerlige mot å få fakta på bordet?

Det er også et vesentlig poeng at ikke alle steder er knutepunkter, og at ikke alle steder skal bli knutepunkt. Det er åpenbart for de aller fleste at f.eks. Majorstuen og Karslrud er helt ulike, og ikke skal utvikles på samme måte. Apropos Karlsrud/Lambertseter vil vi også understreke at Arbeiderpartiet mener at 19 etasjer er altfor mye der.

LES OGSÅ: Planer om ny "bydel" med tårn på opptil 19 etasjer

Vi vil også understreke at kommuneplanen viser flere utviklingsområder i Oslo. Mange av disse har gode kollektivtilbud og egner seg for tettere bebyggelse. Det som nå gjøres er en analyse. Størrelsen på de ulike fortettingsområdene blir avklart senere. Beboere og andre berørte skal både være informert og involvert i de videre planprosessene.

Oslo har satt seg hårete klimamål. Det er bra. Skal vi nå disse, er en banebasert fortetting helt nødvendig. SSBs befolkningsframskrivingers hovedalternativ viser at Oslo vil ha 854.000 innbyggere i 2040 mot 658.000 i 2016. Det er all grunn til å ta denne veksten på alvor. Den angår oss alle, også de borgerlige.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags