DEBATT: Vil ha flere helsesøstre

Asbjørg Javnes Lyngtveit

Asbjørg Javnes Lyngtveit Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Meninger Nordstrand Arbeiderparti går i bresjen for flere skolehelsesøstre. Kampen for flere helsesøstre i skolen og på helsestasjonene i bydelen ble startet av Nordstrand Arbeiderparti i forrige periode i bydelsutvalget (BU), 2007-11. Det har vært vår hovedsak i det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet siden, i likhet med å få flere årsverk til det øvrige ungdomsarbeidet i bydelen vår. Flere helsesøsterstillinger vil vi også gå i bresjen for i kommende periode.

En oversikt i VG viste for noen år siden at Nordstrand bydel hadde den dårligste dekningen av skolehelsesøstre i Oslo. Nordstrand APs leder for barne- og ungdomskomitéen i BU, Knut Hedemann, var naturlig nok opptatt av helsetilbudet til barn og unge, og fikk med seg helse- og sosialkomitéen i et samarbeid om å ha skolehelsetjenesten som et fellesprosjekt.

Første skritt var å finne ut nøyaktig hvor lang tid elevene på hver skole hadde tilgang på helsesøster. Dessverre gikk det flere år før vi fikk vite annet enn stillingsprosentene, og først i inneværende periode ble vi informert om reelle tall som viser hvor mange timer ukentlig skolehelsetjenesten faktisk var til stede på den enkelte skole. Dette var vel å merke etter at saken ble tatt opp i bystyret og presentert i media.

Uten reelle tall så faktisk Nordstrand AP seg nødt til å begi seg til Nordseter skole for å fotografere skiltet med åpningstider på døren til skolehelsesøster, for å bruke dette i en av våre valgbrosjyrer ved forrige kommunevalg.

Etter at Nordstrand AP fremmet flere helsesøsterstillinger som budsjettkrav og gjorde det klart at vi ville gjenta dette hvert år framover, ble det lagt inn skolehelsesøsterstillinger i budsjettene. Ved ett av disse budsjettene overbød Krf oss med én stilling – noe som neppe kvalifiserer til den selvutnevnte betegnelsen ”garantist”.

Så sent som under behandlingen av budsjettjusteringer i august, fremmet Nordstrand AP forslag om to ekstra skolehelsesøsterstillinger i 2015. Disse kunne dekkes av bydelens ufordelte midler på 62 millioner. Forslaget fikk dessverre bare vår stemme i AU.

Nordstrand AP har i tidligere og inneværende periode stått på for barn og unge. Det akter vi å fortsette med. Vi har synliggjort programmet vi går til valg på for neste periode både ved å initiere denne vårens og forsommerens aktuelle kampanjer for å få bort barnehagekøene i bydelen, for å redde det unike tilbudet EKT Rideskole og Husdyrpark på Ekebergsletta, og i åpne debattmøter samt øvrig politisk arbeid for å gi idretten og andre frivillige organisasjoner flere og billigere tilgang til øvingslokaler og anlegg i bydelen vår. Dette gjelder også Lambertseter Gård, hvor byrådet ønsker full markedsleie, som vil skvise både barn og voksne ut av lokaler hvor man nå samles hele uken i ulike frivillige foreninger og lag.

Asbjørg Javnes Lyngtveit, BU-lederkandidat, Nordstrand Arbeiderparti, leder av Nordstrand Arbeiderpartilag

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags