DEBATT: Grusvei til Dølerud vekker protester

Østmarkas Venner hadde befaring på Dølerud med miljøbyråd Guri Melby (V) og Sverre M. Fjelstad i juli.

Østmarkas Venner hadde befaring på Dølerud med miljøbyråd Guri Melby (V) og Sverre M. Fjelstad i juli. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Forslaget om å gjøre blåstien fra Sølvdobla inn til Dølerud i Østmarka om til 4 meter bred grusvei engasjerer Markafolket.

DEL

MeningerI godværet på søndag valfarta folk inn til Dølerud, og de fleste vi snakket med var rystet over forslaget om å anlegge en grusvei gjennom denne fine husmannsplassen. Dølerud er sannsynligvis den best bevarte husmannsplassen i Oslomarka, og den ligger i et intakt kulturlandskap med ikke mindre enn tre regionalt viktige naturtyper. Dessuten ligger Dølerud i et område som er vernet etter markaloven. Det var nettopp plassen og naturkvalitetene, samt stillhet og ro, som var viktige grunner til vernet. Det var i dette området at naturfotografen, forfatteren og fjernsynspioneren Sverre M. Fjelstad lærte å bli glad i naturen – og i Aftenposten 19. august påpekte han at «Når du har gått den kjedelige grusveien fra parkeringsplassen ved Grønmo, da svinger du inn på den stien. Hvis den også blir grusvei, da blir det ingenting igjen. Det er en tragedie».

Det finnes fullgode alternativer

Grusveien skal innen meget kort tid til politisk behandling på tre forskjellige måter: Den er tegnet inn i kommuneplanen som skal behandles i september. Det lages nå en reguleringsplan som skal på høring i høst og deretter behandles i bystyret. Grusveien ligger også inne med 7 millioner kroner i byrådets utkast til Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, som snart skal oversendes til politisk behandling i bystyret. Et av argumentene for å etablere denne grusveien, er at den vil gjøre det lettere for vandrere, syklister og skiløpere å bevege seg mellom Grønmo-området og Sandbakken. Men dette argumentet holder ikke, for Østmarkas Venner (ØV) har påpekt at det finnes fullgode alternativer for å bedre tilgjengeligheten mot Sandbakken. Vi også innser dette behovet, men sommertraseen kan løses i forbindelse med utvikling av Grønmo som flerbrukspark via indre del av Grønmo og over til Godlia, og derfra til Sandbakken P-plass. For vinteraktiviteter kan Sandbakken-løypa utbedres. ØV hadde en hyggelig befaring med miljøbyråd Guri Melby og Sverre M. Fjelstad i juli, og etter det øyner vi et lite håp.

Umistelige kulturminner

Til Aftenposten 27. august uttaler Espen Ophaug (V), nestleder i byutviklingskomiteen, at hans parti «ikke ønsker å etablere denne turstien hvis høringsinstansene, og da spesielt Østmarkas Venner og andre friluftsorganisasjoner, er negative til planene». Dølerud er et vakkert sted som flere mennesker bør få anledning til å oppleve. Men de som vil bygge grusvei til Dølerud, må forstå at grusveien vil ødelegge viktige umistelige kulturminner og nettopp de opplevelsene som er unike for Dølerud. La det være klinkende klart: Østmarkas Venner, som fyller 50 år i 2016, ER imot denne grusveien. Å tvinge igjennom en grusvei i vårt viktigste verneområde, er en hån mot ØVs arbeid i Østmarka når vi går inn i vårt jubileumsår – og mot Sverre M. Fjelstads livsverk! Oslos politikere må ikke gi sin støtte til dette irreversible inngrepet!

Helga Gunnarsdottir, fungerende leder Østmarkas Venner

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags