Psykisk helsetjeneste på Nordstrand: Hva skjer?

Mona Verdich, leder Helse og sosialkomiteen, Nordstrand.

Mona Verdich, leder Helse og sosialkomiteen, Nordstrand. Foto:

Av
DEL

LeserbrevJeg ser i Nordstrands Blad 15.01.20 at Arbeiderpartiets gruppeleder i bydelsutvalget (BU) uttaler seg om det psykiske helsetilbudet i bydelen.

Tidligere har fastlege Miert Lindboe, som også er medlem av Arbeiderpartiets BU gruppe uttalt seg om fastlegenes manglende ressurser og tilbud til psykisk syke i bydelen. Det etterlyses flere lavterskeltilbud og forebyggende tilbud, og et bedre samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

LES OGSÅ:

Flere tusen på Nordstrand ber om psykisk helsehjelp: – Bydelen har størst økning i antall henvendelser i distriktet

Fastlege Miert Lindboe på Lambertseter fortviler over tilbudet til psykisk syke: – Jeg har hatt pasienter jeg vet har vært i dødsfare

Bydel Nordstrand har et godt lavterskeltilbud allerede: Rask psykisk helsehjelp (RPH). RPH har i de kommunene som har tjenesten, fått svært god tilbakemelding fra fastleger:
»RHP gir god opplæring og kompetanseheving til pasientene både slik at de kommer seg gjennom den aktuelle situasjonen og blir bedre rustet til å møte senere episoder med psykiske vansker».

Når det gjelder Frisklivssentralen har Bydelsutvalget vedtatt reetablering med oppstart etter sommerferien 2020, og bedt bydelsdirektøren fremme en sak for BU I vår om hvordan dette kan gjennomføres.

Det er tidligere skrevet om at fastleger i bydelen behandler psykisk syke fordi spesialister er mangelvare. DPS (Distrikt psykiatrisk senter) krever henvisning fra fastlegene. For å bedre tilbudet til DPS er det ikke bydelen, men bystyret og byrådet som må på banen. Vi som lokalpolitikere har selvfølgelig et særskilt ansvar for å varsle og påvirke våre respektive i bystyret til å ta tak i dette problemet.

Samhandlingsreformen vil hele tiden øke presset på bydelens tjenester, og jeg er fullstendig enig med Lyngtveit I at vi har en vei å gå før tilbudet er godt nok. For å få en oversikt over hvordan bydelen til enhver tid løser disse utfordringene har jeg bedt bydelsdirektøren om å legge frem en orienteringssak for Helse og sosialkomiteen og BU.

Avslutningsvis er jeg helt enig med Arbeiderpartiets gruppeleder i at vi har en flott bydel, hvor vi kan bli flinkere til å ta vare på hverandre.

LES OGSÅ:

Leder av Nordstrand Arbeiderparti om det psykiske helsetilbudet: – Jeg er rett og slett ganske forbannet

Marius (25) takker Fontenehuset for at han fortsatt lever - nå kommer tilbudet til Nordstrand-området

Aina Stenersen fra Østensjø slet med selvskading, spiseforstyrrelser angst og depresjon: – Jeg ble ikke møtt med hjelp

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags