Denne eiendommen på Bekkelagshøgda gikk for over 27 millioner: Nå skal det bygges fem nye boliger som selges for nesten det tredobbelte

Ringshusveien 3 er adressen for et av mange nye byggeprosjekter i Bydel Nordstrand. Her skal en nærmest ubebygget tomt fylles opp med fem nye boliger.