Nå har vi akkurat lest om Kolbotn skole og Sofiemyr skole som skal prioritere lærere som ikke kjører bil. Det samme vil trolig også skje ved nye Mortensrud skole, som er planlagt å stå ferdig om kanskje seks år.

Ved dagens Mortensrud skole er det cirka 60 parkeringsplasser til 92 ansatte, mens nye Mortensrud skole vil få 11 parkeringsplasser til inntil 125 ansatte (inkludert 77 lærere, kontoransatte, ledelse, AKS-ansatte, vaktmester, skolehelsetjenesten og renholdsansatte).

Mortensrud skole har per i dag 0,65 p-plasser per ansatt, mens nye Mortensrud skole får bare 0,09 parkeringsplasser per ansatt. Dette reagerer vi sterkt på. Denne diskrimineringen av folk holder ikke mål. Hva med flinke lærere som er totalt avhengig av å bruke bil til jobb? Skal disse forbigås på grunn av et tilsynelatende bilhat?

Vil verdens klimagasser reduseres mer hvis det etableres 11 eller 50 parkeringsplasser ved en skole som bygges på Mortensrud - en skole som vil romme inntil 840 barneskoleelever, 1800 elever av kulturskolen og inntil 125 ansatte?

Hva med lærere som er småbarnsforeldre og bor en mil, eller to unna skolen? Hva med de som har HC-kort, eller som har en bevegelsesreduserende sykdom, men ikke får HC-kort?

Å forskjellsbehandle folk på denne måten er absurd. Alle nye skoler, og selvsagt også nye Mortensrud skole, trenger alle de gode lærere de kan få. Vi må slutte med denne diskrimineringen av folk som er avhengig av bil. Vi håper nå at flere enn Folkets Parti sine politikere og engasjerte tar til fornuft i denne saken.

Den nye parkeringsnormen som skal opp for bystyret må stemmes ned! Kom gjerne med en parkeringsnorm, men dette blir rett og slett diskriminerende mot de lærerne og andre skoleansatte som trenger å benytte bil til jobb!

Antall ansatte ved nye Mortensrud skole har vi fra prosjektleder i forvalting, drift og vedlikehold i Utdanningsetaten, parkeringsplasser ved dagens Mortensrud skole fra Google Maps og antall parkeringsplasser ved nye Mortensrud skole fra «spørsmål og svar" fra informasjonsmøte holdt 6. desember 2021.