Denne videregående skolen i Bydel Nordstrand topper liste i Oslo: – Vi blir så stolte

95,4 prosent av elevene ved Lambertseter videregående skole fullførte og besto forrige skoleår. Ingen skole i Oslo har en bedre skår.