↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

909 19 370

Besøksadresse

Morgensolbakken 13
1458 FJELLSTRAND
  1. Beskrivelse

Velkommen til Hagespesialisten AS!
 
Hagespesialisten AS gir deg trygghet for at du får kvalitet i alle ledd. Vi legger vekt på å videreutdanne våre medarbeidere og er en aktiv part i utviklingen av vår bransje.  Til sammen så innehar vi over 50 år med mestererfaring innen bransjen. Les om våre kvalifikasjoner og engasjement og vær trygg på at vi garanterer et godt resultat.
 
Hoveddelen av våre oppdrag er i store deler av Oslo, Akershus og Østfold.
Mye av årsaken til begrensningen er reisevei til kunden og vi ønsker å legge opp til kostnadseffektive prosjekter uten tidkrevende transport.

For oppdrag utenfor hovedmarkedsområdet vil vi allikevel gjøre vårt ytterste for å finne rasjonelle og fornuftige løsninger for deg som kunde. Ta kontakt så finner vi sammen en god løsning
 
Hagedesign og planlegging
Ved god planlegging kan man få til spennende hager . Vi har til sammen mer en 50 års erfaring i planlegging, utføring og vedlikehold av små og store prosjekter. Ved god planlegging kan man få spennende og varierte hager som utvikler seg etterhvert som de blir eldre og vokser til

Den vedlikeholdsfrie hagen
Den eksistere kanskje ikke men vi kan komme veldig nært. Riktig planter på riktig sted og klare definerte soner i en hage er første steg på veien. Deretter følger vi opp med gode planløsning som er tilpasset den enkelte bruker
 
Belegningsstein Brostein Skifer
Steinlegging er blitt mer og mer vanlig i hager, på gårdsplasser, uteplasser og inngangspartier. Vi kan i tillegg til ren montering tilby kreative løsninger som vil gi et annerledes og mer eksklusivt inntrykk.
 
Trapper Murer
Det å lage solide murer og trapper som er gode å gå i krever god
innsikt i materialenes egenskaper og hvordan vinter og tele skal håndteres

I løpet av årene har vi bygget mange titalls trapper og alle har sitt  særpreg og utfordinger . Det å komme tilbake etter mange år og se at trappene er i daglig bruk og tåler tidens tann er berikende og tilfredstillende
 
Betong og trearbeid
Kombinasjonene mellom tidløs og slitesterk betong og levende vegetasjon er spennende og krever god kunnskap om begge deler .
Vi kan hjelpe til med alt fra design til støping og beplantning

Vi bruker mye betong i våre arbeider, alt fra rene støpte flater til bakstøp for å få kantstein og murer til å være stabile over tid.

Godkjenninger og sertifiseringer