↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

23 38 64 00

Besøksadresse

Nordstrandveien 5
1170 OSLO
  1. Beskrivelse

ADVOKATFIRMA MED LANG ERFARING

Vi er et advokatfirma beliggende på Nordstrand i Oslo. Vi holder på Nordstrand togstasjon, stasjonsbygningen. Vi bistår med tjenester innen familie- og arverett, arbeidsrett, forretningsførsel, pengekrav mv., bygnings- og reguleringsrett, kjøp og salg av fast eiendom, gjeldsforhandlinger og konkurs.  

Vi bistår i alle typer arv, familie- og skiftesaker.
Vi utarbeider testamenter, ektepakter og samlivsavtaler.

Innen arveoppgjør bistår vi arvingene med arveoppgjør fra start til slutt. Herunder avslutning av konti, salg eller overdragelse av fast eiendom og fordeling av verdiene. Vi bistår også ved uenighet mellom arvingene.

Ved skilsmisse og samlivsbrudd er det økonomiske oppgjøret gjerne krevende, og avtale om samvær med barn kan også være vanskelig. Vi gir råd til begge parter i fellesskap når dette er aktuelt, og ved uenighet bistår vi en av partene.

Arbeidsrett
Vi har mange saker innenfor arbeidsrett, og har bred erfaring. Vi bistår i oppsigelsessaker, i spørsmål om lønn og ferie mv.

Blant våre kunder er både arbeidstakere og arbeidsgivere.

Forretningsførsel, pengekrav mv.
Det er mange krav til å opprette og drive en virksomhet. Vi bistår med tilrettelegging for oppretting og stifting av virksomheter, inngåelse og oppfølging av avtaler, innkreving av pengekrav mv.

Vi fører regnskap og påtar oss forretningsføreroppdrag for bedrifter.