↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

23 12 71 90

Besøksadresse

Lambertseterveien 2
1160 OSLO
  1. Beskrivelse

Velkommen til PRIVATmegleren Panorama!

PRIVATmegleren er spesialister på omsetning av attraktive eiendommer og nybygg, i og utenfor landets storbyer. PRIVATmegleren Panorama har satt fokus på Nordstrand - Kanskje Oslo mest attraktive boområde?

Ekeberg - Bekkelaget - Nordstrand - Søndre Nordstrand

Vi tror Oslo bykjerne vil ekspandere i retning av Ekebergåsen, som allerede er under stort press fra utbyggere og andre som ser mulighetene i området. Med ny "Fjordby" her med kanskje så mye som 20- til 30 000 nye innbyggere, vil områdenes verdier bare bli mer og mer viktige for Oslos samlede befolkning. Ekeberg- Brannfjellområdet med Ekebergsletta, Bekkelaget og Nordstrand utgjør sammen med den grønne åsen ned til sjøen og Gamlebyen, og med øyene utenfor, et spesielt mangfoldig landområde. Rikt på naturgitte så vel som menneskeskapte minnesmerker, og arkitektur av internasjonalt format. Området er i tillegg profilerende for hele Oslo, og er bybefolkningens storstue under åpen himmel, et rekreasjonssted for alle.

PRIVATmegleren Panorama har håndplukket de beste meglerne med lang erfaring fra Nordstrands-området. Dersom De vurderer salg av egen bolig og synes prospektene våre er tiltalende, er vårt totale konsept definitivt måten å selge Deres bolig på for å oppnå høyeste pris i markedet. Vi erfarer til stadighet at en gjennomført og eksklusiv salgspresentasjon tiltrekker flere kjøpere og øker sannsynligheten for å oppnå høyere pris. Basert på vårt konsept fungerer vi som eiendommens reklamebyrå med fokus på å finne det unike ved hver eiendom for å synliggjøre dette på best mulig måte overfor potensielle kjøpere. I den forbindelse benytter vi oss blant annet av profesjonelle fotografer og interiørkonsulenter, og produserer bransjens beste markedsføringsmateriell. Vi leverer med andre ord det "lille ekstra" til konkurransedyktige betingelser.

Vi garanterer alle våre selgere av eiendom en leveransegaranti ved hvert oppdrag. Denne garantien dokumenterer den jobb som gjøres for avtalt meglerprovisjon. Leverer ikke megler i henhold til garanti, betales heller ikke avtalt meglerprovisjon.

Vi ønsker å gjennomgå vår leveransegaranti med alle som vurderer salg av eiendom. Derfor kommer vi kostnadsfritt hjem til deg og presenterer denne. I tillegg vil vi kostnadsfritt tilby en omfattende markedsanalyse med prisfastsettelse av din eiendom.

Ring oss i dag for en hyggelig boligprat, eller besøk oss i våre representative og godt eksponerte lokaler i Lambertseterveien 2.