↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

920 89 983

Besøksadresse

Munkerudveien 6A
1163 OSLO
  1. Beskrivelse

Arkitektkontoret Anne Grete Solstad AS
Ble stiftet i 1990 og er lokalisert på Nordstrand i Oslo. Vi ønsker å være en ansvarlig rådgiver innen arkitektur og ledelse av byggeprosjekter. Vi har lang erfaring med å ivareta og kontrollere helheten i utforming og planlegging av private og offentlige prosjekter til det beste for byggherren, og kan således også ta hånd om både prosjektadministrasjon og prosjekt- og prosjekteringsledelse i tillegg til komplett prosjektering.

Våre tjenester omfatter blant annet:

Arkitekturtjenester

  • Programmering/utredning og prosjektering av komplekse bygg som skoler, barnehager, boligprosjekter, bofellesskap, omsorgsbygg.
  • Prosjektering av boliger, fritidsboliger, industribygg, mindre bygg, tilbygg, rehabilitering, ombygging, bygningsbevaring, interiør og design


Planarbeid

  • Planarbeid; reguleringsplaner og bebyggelsesplaner


Ansvarlig søker

  • Søknad om tillatelse til tiltak, nabovarsel, seksjonering, bruksendringer, IG-søknad, rammesøknader, ferdigattest, omsøking av ulovlig arbeider mm.

Prosjektadministrative tjenester

  • Prosjekteringsledelse, prosjektledelse og presentasjoner. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kontrahering av entreprenører. Kalkyler/budsjetter for investering og livsløpskostnader (LCC) til vurdering for drift/vedlikehold.
  • I gjennomføringen av våre prosjekter har vi fokus på helhetlige løsninger, kvalitet, kostnadsvurderinger, universell utforming og miljø. Vi har lang erfaring fra store og små prosjekter for private og offentlige oppdragsgivere.

Ta kontakt for mer informasjon, eller en uforpliktende samtale.

Godkjenninger og sertifiseringer