Årets juletreinnsamling skulle vare fra 9. – 14. januar, men starten på året ble mer utfordrende enn noen kunne forutsett. Vanskelige kjøreforhold er én av grunnene til at Renovasjons- og gjenvinningsetaten nå melder om at de utvider perioden med innsamling av trær.

– Forsinkelser de første dagene forplantet seg utover i forrige uke, og det er derfor fortsatt juletrær som ikke er hentet, skriver etaten i en pressemelding.

– Både vi og leverandøren som har oppdraget på vegne av oss ønsker å få samlet inn så fort som mulig. Vi snakker godt sammen og er enige om hva de må gjøre for å få det til, sier avdelingsdirektør Marianne Holen.

Det gjenstår i hovedsak å hente trær i bydeler i øst og syd, samt deler av bydel Gamle Oslo. Etter planen fortsetter innsamlingen til og med onsdag 18. januar.