Det er soldater fra Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02 (HV-02) som skal øve i september.

Forsvaret opplyser at over 2.000 heimevernssoldater fram til 23. september skal trene flere steder rundt Oslo, og på Østlandet.

– Heimevernsområdene i HV-02 må trene i byene for å styrke vår evne til å kunne håndtere trusler og hendelser også der, sier oberst Kai Morkestrand, sjef for HV-02.

I Oslo vil det være aktivitet i bydelene Nordstrand, Gamle Oslo, Alna, Grorud, Sentrum og Grünerløkka, men det vil også være militær aktivitet utenfor hovedstaden. Områdene som vil bli berørt er Lillestrøm, Asker, Bærum, Drøbak, Ski og Elverum.

Forsvaret opplyser at for at treningen skal bli mest mulig realistisk, må soldatene være forberedt på trusler i bybildet. Aktiviteten vil i hovedsak skje på dag- og kveldstid, men kan også forekomme på natten.

Se bildene fra da det var øvelse på Nordstrand i april: