Vedlikeholdsarbeidet er på strekningen mellom Bråten og Ekebergparken, og gjelder holdeplassene Bråten, Kastellet, Sørli, Sportsplassen, Holtet, Jomfrubråten og Ekebergparken, skriver Sporveien i en pressemelding.

Ekebergbanen går fra Konows gate til Ljabru på en strekning over cirka 6,7 kilometer. Den eldste delen av strekningen er nesten 100 år gammel.

– Godt og planmessig vedlikehold er viktig for Trikken i Oslo. Vi starter vedlikeholdsarbeidet på Bråten holdeplass denne uken og arbeider oss nedover til Ekebergparken holdeplass. Arbeidene består i første omgang av at vi renser pukken under trikkeskinnene, supplerer med ny pukk og «pakker sporet» slik at avstanden mellom holdeplassene og trikkene blir korrekt. Dette gir mindre støy og forebygger for slitasje, sier banesjef Trikk i Sporveien, Tone Manum i pressemeldingen.

Påvirker ikke reisetilbudet

Når det er glatt, bruker trikken bremsesand for å bremse ned ved holdeplassene. Etter en stund blir det liggende en del sand i pukken under skinnene. Pukken i trikketraseen skal stabilisere trikkeskinnene slik at disse ikke rører på seg, og også sikre drenering av vann og forhindre tele. Hvis det kommer jord og sand i pukken, gir dette grobunn for vekst av ugress og gjør at pukken ikke fungerer optimalt.

Sporveien gjennomfører vedlikeholdet når trikken er ute av drift om natten, for å unngå at arbeidene påvirker reisetilbudet.

Kollektivselskapet er opptatt av å være en god nabo, og sørger for å varsle de som bor i nærheten og andre berørte parter om arbeidet, både i forkant og underveis mens arbeidet går sin gang.

Rensearbeidet er planlagt å være ferdig før jul.