Det er i dag tre havnespor i Sydhavna som går parallelt med havneveien fra Bekkelaget – Kneppeskjær til Kongshavn, og deretter videre ut på det nasjonale nettet. På havnesporet går togene som forsyner Oslo Lufthavn med flydrivstoff.

Havnesporene vedlikeholdes jevnlig. I år viste vurderingen av tilstanden at skinnene trenger behov for oppgradering. For å ikke skape for stort hinder for togene, samt lage for mye bråk deler Oslo Havn opp arbeidene i to perioder. En nå på våren og en til høsten.

To helger på rad

Den første etappen fra midten av mars og frem til påske vil foregå mellom klokken 07–16 i hverdagene og døgnkontinuerlig i helgene, ettersom arbeidene må tilpasse seg jernbanetrafikken, opplyser Oslo Havn i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen vil arbeidene i ukedagene gå med til sanering av to sidespor. Arbeidet starter opp allerede denne helgen, hvor det blir arbeid både 10.-12. mars og 17.–19. mars. Da skal man fjerne hovedspor, asfalt og pukk før man legger nytt.

Fremtidig jernbanetilbud i havna

I dag er det kun drivstofftogene til Gardermoen som går tur-retur Oslo Havn. Det ønsker selskapet å gjøre noe med og ser for seg å kunne flytte mye av godstrafikken over til jernbane.

– Oslo Havn ser et potensial for godsoverføring fra vei til jernbane i Sydhavna. 25–30 % av containerne kan i fremtiden fraktes utslippsfritt på tog mellom Sydhavna og Alnabru. Oslo Havn er i dialog med Jernbanedirektoratet for å finne praktiske og økonomiske løsninger for å utnytte havnesporet bedre enn i dag, skriver de.