Dette er mottoet for Lions årlige landsomfattende Tulipanaksjon, forteller "tulipan-general" Inge Moen i Nordstrand Lions.

Aksjonen går av stabelen siste lørdag i april, hvor Lions-medlemmer i gule jakker vil selge tulipaner på sentrale steder i vårt distrikt.

Inntektene går til en av Lions’ hjertesaker: Forebyggende arbeid blant barn og unge, og i første rekke til Lions-programmet Mitt Valg, som er et holdningsbyggende program som brukes i barnehager, skoler og idrettslag over hele landet.

Mitt Valg-kursene gir barn og unge en ballast av selvtillit, sosial kompetanse og ansvarsfølelse som vil hjelpe dem til å ta fornuftige valg i fremtiden, og inntektene fra Tulipanaksjonen er den viktigste inntektskilden.

Også de lokale bedriftene er med på aksjonen og har forhåndskjøpt tulipaner, forteller Inge, som oppfordrer alle til å kjøpe Lions-tulipaner lørdag 30. april.