Det er gitt grønt lys for bygging på Bergkrystallen – men foreløpig er planene i det blå

Planer for 70 nye boliger, barnehage og næring på Bergkrystallen ble vedtatt for ett år siden. Men det er fortsatt ikke klart når og av hvem planene skal realiseres.