I Oslo jobber politisk ledelse målrettet for å få flere til å sykle og reise kollektivt. Da er det viktigere enn noen gang å sikre at kollektivtilbudet blir bedre, mer effektivt og i tråd med behovene til folk flest.

Signalene fra Nordstrand har vært tydelige. Vi vil både kunne reise vestover, langs Dronning Eufemias gate, og over Jernbanetorget til Rikshospitalet. I november sendte et samlet bydelsutvalg en henvendelse til byråden hvor de ba om at trikkeforbindelsen fra Ljabru til Rikshospitalet gjenopprettes. I svaret skrev byråd Lan Marie Berg at «Ruter har opplyst at de vurderer ulike rutemodeller og linjekombinasjoner som kan kjøres når Storgata er ferdig utbygd, herunder å gjenopprette direkteforbindelsen fra Ljabru til Rikshospitalet.»

Én som tolket svaret i positiv retning, var leder for bydelsutvalget Knut Falchenberg. Han sa til Nordstrands Blad at selv om det slett ikke var sikkert at det kom en trikk på denne ruten, «tolker jeg det slik at det ligger noe i dette når byråden svarer så tydelig».

Men da Ruters forslag til linjekart for 2024 ble offentliggjort i slutten av mars, var det likevel ikke tegnet inn noen direktelinje til Rikshospitalet. Derimot var det trikk over Jernbanetorget og mulighet for ett enkelt trikkebytte fra samme plattform. Den andre linjen fra Ljabru skal gå over Nationaltheatret til Øraker.

Ifølge Ruter har de vurdert markedspotensial, kundetilfredsstillelse og effektivitet. «I en typisk time i morgenrushet utgjør antallet som reiser kollektivt fra Ljabru og Ekeberg henholdsvis 25 passasjerer til Ullevål sykehus, 45 til Blindern og 15 til Rikshospitalet. Dette utgjør omtrent to prosent av alle kollektivreiser til disse destinasjonene og bør derfor ikke være et argument for behov for en direkteforbindelse med trikk», skriver Ruter.

Hvilke evalueringskriterier som ligger til grunn for avgjørelsene skal politikerne på Nordstrand få innsyn i innen de skal gi sin uttalelse i bydelsutvalgsmøtet i begynnelsen av mai. Det er også grunn til å merke seg forslaget fra Haakon Magnus Preus. Han er medlem i Sekretariatet for Bytrafikk og har lansert et helt nytt linjekart med direktelinje fra Ljabru, over Grønland og Jernbanetorget, til Rikshospitalet. På den måten styrkes byutviklingen på Grønland.

Det er klokt av Ruter å invitere til åpenhet i prosessen. Vi vil alle komme fortest mulig frem på vår private reise. Det sier seg selv at noen vil bli skuffet. Det må vi leve med. Men vi trenger å vite hvilke vurderinger som ligger til grunn for valgene som blir gjort. Og vi trenger å bli lyttet til.