Dette er alternativer til karakterbasert videregående-inntak i Oslo

Oslo kommune utreder for tiden alternativer til dagens karakterbaserte inntak til videregående skole. Regjeringen vil på sin side ha karakterbasert inntak i hele landet.